środka, 21 marca 2018 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5817

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


RANKING SZKÓŁ 2015

Technikum nr 6 przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży znalazło się na 212 miejscu wśród techników w XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015. Wśród ogólniaków na 88 pozycji jest łomżyńskie I LO im. T. Kościuszki. I LO otrzymało tytuł „Złotej Szkoły 2015”. Nasze TECHNIKUM uplasowało się na drugiej pozycji w Łomży i 9 w województwie podlaskim.

W  rankingu „Perspektyw” 2015 ocenie poddano 2 291 liceów ogólnokształcących i 1 867 techników, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów ogólnokształcących i 299 najlepszych techników w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników.

Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

 

Foto:
Foto:
Elżbieta Szleszyńska
śr, 14 stycznia 2015 09:55
Data ostatniej edycji: pt, 03 kwietnia 2015 22:28:38

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0