Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 20 maja 2024 napisz DONOS@
BIP

TECHNIKUM

TECHNIKUM – 4 LETNIE szkoła przygotowująca absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik obsługi turystycznej, a także do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych

 

ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA /specjalizacja; finanse i rachunkowość/

- kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej,

- technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości,

- podstawowe zadania zawodowe wykonywane przez technika ekonomistę to, m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych,

- kształcenie w zawodzie pozwala na ukształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność rzetelność działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.

Nauczane przedmioty: ogólnokształcące i      ekonomiczno – administracyjne w następujących blokach tematycznych: funkcjonowanie podmiotu gospodarczego, zagadnienia finansowo-księgowe, problematyka ogólnoekonomiczna, informacja w przedsiębiorstwie. Przedmioty zawodowe charakterystyczne dla zawodu technik – ekonomista, to, m.in.: podstawy ekonomii, prawo, rachunkowość, ekonomika, pracownia ekonomiczna, specjalizacja.

NOWY - ŁATWIEJSZY PROGRAM NAUCZANIA !!!

 

 

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!!!

- zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. Bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki wynika z faktu, że wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane. Tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

- technik logistyk to zawód z przyszłością. Cieszy się coraz większą popularnością i daje duże perspektywy zatrudnienia. Na rynku polskim ciągle rośnie liczba przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych, co jest wynikiem wzrostu wymiany gospodarczej z krajami Unii Europejskiej, która wymusza kształcenie kadr średniego szczebla mogących obsługiwać rynek usług transportowych według standardów zgodnych z zasadami i metodami powszechnymi w tych krajach. Technik Logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim.

-  logistyków poszukują, przede wszystkim, firmy z branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatyka i telekomunikacja do zatrudnienia na stanowiskach takich jak, np.:  spedytor krajowy i międzynarodowy, mistrz organizacji, dyspozytor, specjalista ds. magazynowania, handlu elektronicznego lub ds. planowania zakupów, inspektor transportu drogowego, funkcjonariusz Urzędu Celnego Na rynku /także w Regionie/ istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej,

- Nauczane przedmioty: ogólnokształcące i  zawodowe takie, jak: podstawy logistyki, gospodarka zapasami i magazynem ekonomika logistyki, transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno-spedycyjne, laboratorium magazynowe, język angielski dla logistyków oraz praktyka zawodowa w firmach łomżyńskich.

 

 

ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC

- kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej,

- zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów),

- zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Nauczane przedmioty: ogólnokształcące i      ekonomiczno – handlowe w następujących blokach tematycznych: działalność przedsiębiorstwa handlowego, finansowo-księgowy, ogólnoekonomiczny, informacja w przedsiębiorstwie. Przedmioty zawodowe charakterystyczne dla zawodu technik – handlowiec to, m.in.: podstawy ekonomii, statystyka, prawo, ekonomika handlu, rachunkowość handlowa

 

 

ZAWÓD: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 

- do zadań technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń klientów, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacja zamawianych usług, planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach dla klientów, kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, słowem profesjonalna obsługa turystów,

 

- Absolwenci kierunku Technik obsługi turystycznej mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych. Jako wykwalifikowani pracownicy biur podróży, mogą pracować zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta, jak i w zapleczu administracyjno-biurowym, a także poprowadzą własną firmę turystyczną Przed absolwentami stoi szeroki wybór stanowisk poczynając od pracowników/referentów wspomnianych biur podróży, a także informacji turystycznej, firm transportowych, firmach zajmujących się organizacją i promocją turystyki danego regionu oraz prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Duży nacisk, który kładziemy na naukę języków obcych, co pozwoli naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Uzyskany tytuł technika jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej,

 

- Nauczane przedmioty: ogólnokształcące i zawodowe takie, jak:

·        dwa języki zachodnie

·        obsługę ruchu turystycznego

·        geografię turystyczną

·        podstawy rachunkowości i finansów

·        organizację turystyki

·        marketing w turystyce

·        praktyki zawodowe w renomowanych biurach podróży

 

Elżbieta Szleszyńska
śr, 13 kwietnia 2011 08:21
Data ostatniej edycji: śr, 04 października 2017 08:48:20

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę