poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@
BIP

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 roku

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych,
którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018
oraz
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
  • dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
  • dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  • dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  • dla osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

załącznik poniżej:

 

Załączniki

Elżbieta Szleszyńska
śr, 04 października 2017 08:34
Data ostatniej edycji: śr, 04 października 2017 16:29:53

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0