poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@
BIP

s. Maria Sieczka - Konspekty katechez o wierze z elementami oceniania kształtującego

Drodzy Katecheci!

W homilii z 16 października ubiegłego roku, Papież Benedykt ogłaszając Rok Wiary naszkicował pokrótce jego głębokie znaczenie. Warto zauważyć, że przemawiając używał przede wszystkim czasowników w stronie czynnej, a mianowicie: dać, prowadzić, umocnić i oczywiście głosić. Wydaje się, że Papież Benedykt wyraził swoje pragnienie, aby realizować Jego własne słowa – „dać nowy impuls misji całego Kościoła”.

Jeszcze tego samego dnia, na Anioł Pański, Papież doprecyzował, że chodzi tu nie tyle o obchody, ale o niesienie Ewangelii dalej, o głoszenie Jej; chodzi o to, aby rozbudzać aktywność wiary. My katecheci, jako nauczyciele wiary i wychowawcy, taką aktywność możemy i powinniśmy rozbudzać na katechezie i poprzez katechezę. Z radością proponuję do wykorzystania scenariusze katechez o prawdach wiary z elementami oceniania kształtującego, które zostały przygotowane w kontekście zbliżającego się zakończenia Roku Wiary. Mam nadzieję, że pomogą one Państwu wprowadzić dzieci i młodzież w świat wartości ewangelicznych, a tym samym w jakiejś mierze „dać nowy impuls misji całego Kościoła”.

 

Konspekty katechez o wierze z elementami oceniania kształtującego opracowane pod kierunkiem doradcy metodycznego s. Marii Sieczki do pobrania w załłączniku

 

Załączniki

Elżbieta Szleszyńska
pon, 14 października 2013 07:13
Data ostatniej edycji: pt, 03 czerwca 2016 09:58:58

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0