czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@
BIP Moodle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku UM Łomża Miejska Biblioteka Pupliczna

Sonda

Wszystkich głosów 5810

Czy potrzebne są w szkole dni kultury uczniowskiej.


ZŁOTA SZKOŁA 2014

Technikum nr 6 przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży znalazło się na 74 miejscu wśród techników w XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014. Wśród ogólniaków na 71 pozycji jest łomżyńskie I LO im. T. Kościuszki. Obie szkoły otrzymały tytuł „Złotej Szkoły 2014”. Nasze TECHNIKUM uplasowało się na pierwszej pozycji w Łomży i trzeciej w województwie podlaskim.

W  rankingu „Perspektyw” 2014 ocenie poddano 2 291 liceów ogólnokształcących i 1 867 techników, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów ogólnokształcących i 300 najlepszych techników w Polsce.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukcesy w olimpiadach 20%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013.

Matura z przedmiotów obowiązkowych 25%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników.

Matura z przedmiotów dodatkowych 25%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Egzamin zawodowy 30%

Wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników.

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2013 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów.

Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Elżbieta Szleszyńska
so, 18 stycznia 2014 16:19
Data ostatniej edycji: pt, 03 kwietnia 2015 21:46:03

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0