Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 16 czerwca 2024 napisz DONOS@

c.d historii Szkoły w Nowogrodzie

Rok szkolny 1965/66

Otwarcie roku szkolnego miało charakter szczególnie uroczysty. Budynek szkoły został odnowiony. Uwagę wszystkich przykuwała gazetka ścienna, której tematem był  wrzesień 1939 -1965. Na otwarcie roku szkolnego przybyły odświętnie ubrane dzieci, rodzice oraz przedstawiciele najwyższych władz. Cała młodzież szkolna przeszła w pochodzie ulicami miasta aby złożyć wieniec na pomniku przy którym harcerze pełnili warty honorowe.

Rok szkolny 1965/66 upływał pod hasłem „Tysiąclecia Państwa Polskiego”. W związku z tym wszystkie uroczystość państwowe były starannie przygotowywane przez opiekunów i młodzież szkolną.  W lutym Drużyny Harcerskie organizowały Wielką Zabawę Karnawałową, na której przeprowadzono szereg ciekawych gier i konkursów.  W miesiącu grudniu, styczniu i lutym w naszej szkole prowadzona była akcja „Szklanka gorącego mleka”, z której korzystało 80 uczniów.

Uroczystość 1 Maja miała szczególne znaczenie dla mieszkańców Nowogrodu, gdyż tego dnia został oddany do użytku tartak wybudowany czynem społecznym mieszkańców. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz powiatu i mieszkańcy okolicznych wsi.

Kol. Jankowska i odpowiedzialna za uroczystość kol. Cwalina poświęciły wiele godzin na przygotowanie części artystycznej. Piękny montaż tańców „Wzdłuż biegu Wisły” by głównym punktem programu.  Pierwszym zespołem, który brał udział to Ślązacy.

Szczególnie radośnie był witany Zespół Kurpiowski. Pięknie i żywo wykonany taniec był nagrodzony dużymi brawami. Być może dlatego, że są oni nam szczególnie bliscy.  Dnia 3 maja odbyła się inauguracja obchodów Dni Oświaty Książki i Prasy. Najważniejszym punktem programu był „Pochód postaci historycznych” ulicami Nowogrodu. Poszczególni uczniowie jako postaci historyczne omówili osiągnięcia kulturowo-oświatowe niektórych wielkich ludzi z dziejów historii.

Rok szkolny 1966/67

Rok szkolny 1966/67 jest rokiem szczególnie ważnym w życiu szkoły. W szkołach podstawowych przybyła klasa ósma, do której uczęszczało 22 uczniów. Do szkół zawodowych odeszło 24 uczniów w tym kilku do SPR-u. Otwarcie roku szkolnego rozpoczęło się o godz. 900. Młodzież wysłuchała przemówienia Ministra Oświaty. Następnie w sali gimnastycznej odbyła się dalsza część uroczystości. Życzenia owocnej pracy gronu nauczycielskiemu i dziatwie złożyła kol. Sadowska, przew. PMRN tow. Lendo Czesław i nauczyciel emeryt kol. Kołomyjski. Po części artystycznej udała się do domu, by o godz. 14-tej wzięła udział w uroczystości ku czci poległych żołnierzy bohaterów II wojny światowej. Złożono wieńce na obeliskiem nad Narwią, pomniku i miejscowym cmentarzu.

Rok szkolny 1967/68

Był to rok walki o jakość i wysoki poziom wyników w pracy szkoły. W szkole było 14 oddziałów z liczbą dzieci 325 i 15 nauczycieli. W pracy pozalekcyjnej wyróżniono pracę SKS – opiekun Zygmunt Cichocki, kółka tanecznego – opiekun Jankowska Zofia, chór – opiekun Guz Alina. Drużyna sportowa dziewcząt uzyskała I miejsce w Mistrzostwach Okręgu Szkół Podstawowych w koszykówce oraz  w siatkówce. W składzie drużyny sportowej były uczennice:  1. Ostaszewska Wiesława kl. VIII, 2. Jarosik Zofia kl. VIII, 3. Kozłowska Halina kl. VIII, 4. Pogonowska Krystyna kl. VIII, 5. Ostaszewska Urszula kl. VI, 6. Nowocińska Urszula kl. VII, 7. Sitkowska Teresa kl. VII, 8. Szczyglewska Danuta kl. VII.

W okresie od września do grudnia 1968 roku w ramach kapitalnego remontu kosztem 300 tysięcy złotych przebudowano dach na budynku głównym szkoły.

Rok szkolny 1968/69

W składzie rady pedagogicznej nie zaszły poważne zmiany. Wysiłkiem kierownictwa szkoły i dzięki ofiarnej pomocy Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowogrodzie Ob. Lendo Czesława wykonano kosztem 100 tys. zł. utwardzenie wokół szkoły, pomalowano ogrodzenie i pobudowano ogrodzenie trwałe w ogródku kwiatowym przy studni. Poważny wkład pracy dał Komitet Rodzicielski i młodzież szkolna. Wszystkie roboty ziemne wykonano w czynie społecznym szacowanym na sumę ponad 30 tys. zł. . Właściwego wyglądu nabrało boisko szkolne, na którym zainstalowano trwałe urządzenia do piłki ręcznej do koszykówki i siatkówki. Prace ziemne przy niwelacji i urządzenia boiska wykonała młodzież szkolna. W roku 1969 w ramach remontu bieżącego dokonano malowania elewacji na zewnątrz budynku. W ten sposób szkoła zmieniła swój wygląd zewnętrzny. Zieleńce wokół szkoły, kwiaty i płaczące wierzby stworzyły doskonałe warunki do oddziaływania wychowawczego na młodzież szkolną i środowisko.

Rok szkolny 1969/7

Jesienią 1969 roku na zieleniach przy szkole po raz pierwszy pojawiły się róże szlachetne. Z okazji Dnia Nauczyciela Prezydium MRN w Nowogrodzie zakupiło dla szkoły 100 krzaków róż. W szkole pracuje 14 nauczycieli w tym 11 nauczycieli z dodatkowymi kwalifikacjami o różnych specjalnościach i 3 nauczycieli z wykształceniem średnim pedagogicznym. W zakresie zadań gospodarczych dokonano remontu toalet i budynku gospodarczego wraz z elewacją zewnętrzną. Na budynku głównym dokonano wymiany obróbek blacharskich. Utwardzono drogę dojazdową na teren szkoły i poszerzono bramą wjazdową. Przy budynku od strony ulicy 22 Lipca i przy drodze wjazdowej ułożono chodnik długości 60 metrów. Zabezpieczono siatkę ogrodzeniową przed zniszczeniem przez usuniecie żywopłotu i pomalowanie farbą olejną. Zlikwidowano przy szkole wszystkie studzienki ściekowe wód opadowych, a wodę z opadów atmosferycznych odprowadzamy przy krawężniku do ulicy 22 lipca. W ten sposób polepszy się bezpieczeństwo w obejściu oraz higiena.

W szkole uczy się 283 uczniów w 12 oddziałach w tym jeden z liczbą 39 uczniów (kl. VIII). Szkołę podstawową kończy 33 absolwentów.

W środowisku szkoła nawiązuje kontakt z miejscową OSP. Uczniowie zapoznają się z pracą straży pożarnej a chętni wstępują do drużyny młodzieżowej, której komendantem jest kol. Alina Cichocka. Z inicjatywy Miejskiego Komitetu frontu Jedności Narodu, organizacji społecznych i politycznych miasta Nowogrodu powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla szczepu Harcerskiego imienia Obrońców Nowogrodu i dla miejscowego Koła ZBOWiD. Poszczególne Komisje przystąpiły do pracy. Społeczny Komitet Fundacji Sztandarów wystąpił z apelem o poparcie finansowe do wszystkich zakładów pracy, do mieszkańców miasta i wsi na terenie GRN Nowogród. Pozytywny odzew na apel sprawił iż zebrano 18 tys. zł. co w zupełności wystarczyło na pokrycie kosztów obu sztandarów.

Rok szkolny 1970/71

Dnia 6 września odbyła się uroczystość wręczenia sztandarów dla Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Nowogrodu i dla Koła ZBOWiD. W uroczystości wzięły udział władze powiatowe na czele z I sekretarzem KP PZPR w Łomży i Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, przedstawiciele władz wojewódzkich, władz oświatowych i Inspektorem Szkolnym, przedstawiciele Ludowego Wojska Polskiego, przedstawiciele władz harcerskich z powiatu i województwa oraz mieszkańcy miasta Nowogrodu na czele z Przewodniczącym Prezydium MRN. Uczestnicy uroczystości odprowadzają sztandar do szkoły. Rozwiązanie pochodu i zakończenie uroczystości odbywa się na boisku szkolnym. Przedstawiciele władz harcerskich spotkali się z harcerzami naszej szkoły.

Rok szkolny 1971/72

W szkole nie zaszły zmiany w zakresie  organizacji pracy. Na wyróżnienie w pracy wychowawczej szkoły zasługuje uroczystość otwarcia Izby Pamięci Narodowej w bunkrze nad Narwią. W uroczystości wzięli udział uczestnicy walk o Nowogród, przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych województwa i powiatu, przedstawiciele Ludowego Wojska Polskiego oraz społeczność Nowogrodu okolicznych wsi i młodzież szkolna. Wszystko przekształciło się w wiec pod hasłem „Nigdy więcej wojny”.

Przygotowała: G. Ziarno i M. Parzych

 

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę