niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Prezentacja MOODLE na Komisji Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych

W dniu 11 maja 2017 r. odbyło się spotkanie Komisji Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych przy ZSEiO nr 6 w Łomży. Zebranie miało charakter wykładowo-warsztatowy, podczas którego kol. Małgorzata Skrodzka dokonała prezentacji platformy edukacyjnej MOODLE.

 

Zakres tematyczny prezentacji obejmował następujące zagadnienia:

1.        Cel projektu edukacyjnego i instytucje partnerskie w projekcie.

2.        Zastosowaniu platformy e-learningowej jako innowacyjnego narzędzia w celu podniesienia jakości kształcenia w szkołach zawodowych.

3.        Możliwości techniczne platformy.

4.        Charakterystyka aktywności ucznia i nauczyciela na platformie MOODLE.

5.        Sposoby logowania do platformy http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/.

6.        Zasoby platformy i ich rodzaje.

7.        Prezentacja wybranych kursów:

•         Komunikacja

•         Etyka w biznesie

•         ICT

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu wykazali ogromne zainteresowanie platformą widząc w niej innowacyjną metodę pracy na lekcjach, jak również na zajęciach pozalekcyjnych. W ich ocenie ta metoda pracy daje ogromne możliwości nie tylko nauczycielowi, ale również i uczniom w rozwijaniu swoich umiejętności. Zajęcia z platformą mocno uatrakcyjniają lekcje a różne narzędzia wykorzystane w kursach dają możliwość aktywności pozalekcyjnej ucznia i nauczyciela.

Opr. Magdalena Salamońska, Małgorzata Skrodzka


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0