niedziela, 25 marca 2018 napisz DONOS@

Słowo Biskupa Łomżyńskiego w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

"Udział w wyborach jest poważnym obowiązkiem wobec wspólnego domu – naszej Ojczyzny" - napisał biskup łomżyński Stanisław Stefanek w specjalnym liście do wiernych diecezji. Biskup Krytycznie odniósł się do głosów które namawiają, aby wybory 13 czerwca zbojkotować: "Już kilka razy, w ostatnich latach, taka postawa znacznej części społeczeństwa doprowadziła do władzy ludzi, którzy łatwo oddają losy Ojczyzny w ręce przedstawicieli obcych interesów – tak ze wschodu jak i zachodu – podczas gdy, Polacy uważający się za patriotów czekają z założonymi rękami na „lepsze czasy.”" - napisał pasterz diecezji łomżyńskiej. List biskupa ma być odczytany we wszystkich kościołach w niedzielę 30 maja 2004r.

Bp Stanisław Stefanek
Bp Stanisław Stefanek
Oto pełny tekst listu J.E. ks. bp Stanisłąwa Stefanka do wiernych diecezji łomżyńskiej.

Na dzień 13 czerwca wyznaczono termin wyborów europejskich. Jest to konsekwencja decyzji, którą podjęliśmy w referendum głosując za wejściem Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej.
Pojawiły się opinie namawiające Polaków do zbojkotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mamy zostać w domach i krytycznie obserwować bieg historii. Propagatorzy bojkotu powołują się na fakty, które wszyscy znamy i dlatego mogą robić wrażenie ludzi odpowiedzialnie myślących.
Już kilka razy, w ostatnich latach, taka postawa znacznej części społeczeństwa doprowadziła do władzy ludzi, którzy łatwo oddają losy Ojczyzny w ręce przedstawicieli obcych interesów – tak ze wschodu jak i zachodu – podczas gdy, Polacy uważający się za patriotów czekają z założonymi rękami na „lepsze czasy.”
Udział w wyborach jest poważnym obowiązkiem wobec wspólnego domu – naszej Ojczyzny.

+ Stanisław Stefanek TChr
Biskup Łomżyński

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0