czwartek, 22 marca 2018 napisz DONOS@

Jak głosować w eurowyborach?

To pierwsze nasze wybory "europejskie", ale głosuje się tradycyjnie: tylko na jedną listę, stawiając krzyżyk (dwie przecinające się linie) w kratce po lewej stronie nazwiska jednego z kandydatów z listy. W głosowaniu mogą uczestniczyć ci, którzy mają skończone 18 lat i są w spisach uprawnionych do głosowania.

Głos będzie nieważny:
• jeśli krzyżyk postawiony będzie przy więcej niż jednej liście),
• nie skreśli się żadnej z kratek, (postawi się w kratce inny znak (np. ptaszek)
• albo podrze się kartę.

Ważny będzie za to głos osoby, która postawi dwa krzyżyki lub więcej w kratkach obok nazwisk na jednej liście. Wtedy PKW uzna, że głos został oddany na pierwszego zaznaczonego kandydata.

Głosowanie jest tajne, a głosuje się osobiście. Niewidomi mogą poprosić kogoś o pomoc w oddaniu głosu, ale nie może to być członek komisji ani mąż zaufania.

Jeśli nie ma się dowodu osobistego, można pokazać komisji jakikolwiek dokument ze zdjęciem, np. prawo jazdy, paszport albo legitymację. Komisja wyda kartę do głosowania tylko osobom, których nazwiska są w spisie uprawnionych do głosowania.

Do spisu mogą być dopisane tylko osoby, które: • pokażą zaświadczenie o prawie do głosowania, • są obywatelami polskimi i mieszkają za granicą (o ile udowodnią, że stale tam przebywają - np. pokazując świadectwo ubezpieczenia za granicą),
• wyszły ze szpitala już po skreśleniu ze spisu uprawnionych w swojej gminie (muszą pokazać wypis ze szpitala), (zostały pominięte w spisie - muszą jednak udowodnić, że mieszkają w danym obwodzie, a urząd gminy potwierdzi ich prawo do głosowania. W obwodach przy szpitalach mogą też dopisać się osoby, które w przeddzień głosowania trafiły do szpitala.

Karta do głosowania musi być ostemplowana przez komisję - warto to sprawdzić, bo karta bez pieczęci jest nieważna.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od 8 rano do 22 wieczorem.

zobacz też:
wybory europejskie 2004 na www.4lomza.pl

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0