niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Sprzyjający rozwojowi kultury

Na zlecenie Narodowego Centrum Kultury specjaliści porównali sto największych miast polskich pod względem warunków, jakie stwarzają dla rozwoju kultury. W rankingu „Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej” Łomża znalazła się na 56. miejscu – tuż przed Ostrołęką i znacznie niżej niż Suwałki i Białystok.

Ranking opracowany został przez DNA Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego. Do współpracy zaproszono grono 32 ekspertów – badaczy, animatorów kultury, pracowników instytucji kultury różnego szczebla, praktyków, specjalistów od polityki kulturalnej oraz od analiz ilościowych. Celem rankingu było porównanie 100 największych polskich miast pod względem tego, jakie warunki dla rozwoju kultury tworzą one poprzez realizację polityki kulturalnej. Sprawdzano m.in. uczestnictwo w kulturze i działalność miejskich instytucji kultury, otoczenie formalno-prawne działalności kulturalnej, finansowanie kultury, a także działalność pozainstytucjonalną. Najlepszy wynik zdobył Sopot, który uzyskał 100 pkt. Kolejne miejsca zajęły Koszalin z wynikiem 98,8 pkt i Poznań (93,3 pkt). Warszawa (93,1 pkt) jest czwarta, a Kraków (89,7 pkt) szósty. 

Wśród porównywanych miast znalazła się także Łomża. Jest na 56. miejscu zestawienia ze wskaźnikiem sprzyjania kulturze na poziomie 41,8 pkt. Pozostałe duże miasta z województwa podlaskiego ten wskaźnik mają lepszy – 51,4 pkt w Białymstoku i 50 pkt w Suwałkach ca dało im odpowiedni 36 i 38 miejsce w zestawieniu. Tuż za Łomżą – na 57 miejscu - jest Ostrołęka, gdzie wskaźnik sprzyjania kulturze wyniósł 41,5 pkt.

Raport „Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Narodowego Centrum Kultury. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści - pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania Narodowego Centrum Kultury jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.


 
Zobacz także
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0