Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 20 maja 2024 napisz DONOS@

Deklaracja dostępności Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży

Muzeum Północno- Mazowieckie w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: https://4lomza.pl/index.php?k=278.  Data publikacji strony internetowej: 2004-08-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-01-01. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - treść strony: brak narzędzi dostępności w postaci takiej jak: tryb czarno-biały, skala szarości, wysoki kontrast, jasne tło, podkreślenie linków Treści i funkcje strony niedostępne z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 3 par. 2 podp. 8 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Deklarację sporządzono dnia 2021-12-31. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Wszystkie treści związane z ofertą i funkcjonowaniem Muzeum Północno- Mazowieckiego będą dostępne na nowej stronie internetowej, która aktualnie jest w budowie. Adres strony internetowej Muzeum: www.muzeum.lomza.pl. Strona będzie udostępniona od dn. 1.06.2022r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Gwizdon

tel. 862164100

e-mail: ggwizdon@muzeum.lomza.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Muzuem Północno- Mazowieckiego

Adres: ul. Dworna 22 c, 18-400 Łomża

E-mail: sekretariat@muzeum.lomza.pl

Telefon: 862166487

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna

1. Muzeum Północno- Mazowieckie ul. Dworna 22c, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze umiejscowione od frontu budynku (ul. Dworna), drugie od zaplecza budynku (ul. Dworna/ Giełczyńska) i trzecie (wejście od zaplecza bezpośrednio do sali edukacyjnej, przy ul. Dwornej/ Giełczyńskiej).

Do wejścia frontowego prowadzi jeden stopień schodów.

Przy wejściu do sali edukacyjnej znajduje się podjazd dla wózków.

Przy wejściu od zaplecza znajduje się wejście do windy, która umożliwia dostęp do sal wystawowych oraz pomieszczeń biurowych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Sale ekspozycyjne nie są wyposażone w pętlę induktofoniczną dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.

 

 

 

 

2. Galeria Sztuki Współczesnej ul. Długa 13, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy Jatkowej i od ul. Długiej. Oba wejścia posiadają kilka stopni schodów. Uniemożliwiają swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją ruchową. Budynek nie posiada windy, schodołazu, ani podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe nie są dostosowane do wózków dla osób niepełnosprawnych.

Sale ekspozycyjne nie są wyposażone w pętlę induktofoniczną dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.3. Skansen kurpiowski im. A. Chętnika ul. Zamkowa 25, 18- 414 Nowogród

Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. Nie posiada podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe nie są dostosowane do wózków dla osób niepełnosprawnych. Ukształtowanie terenu utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Ekspozycje nie są wyposażone w pętlę induktofoniczną dla osób niedosłyszących. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do skansenu można wejść zarówno z psem asystującym jak i psem przewodnikiem.Grzegorz Gwizdon
nie, 13 marca 2022 19:07
Data ostatniej edycji: nie, 13 marca 2022 19:10:00

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę