sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@
wiadomość pochodzi z www.radionadzieja.pl

Zmiany personalne w parafiach i instytucjach diecezji łomżyńskiej.

Na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej w Łomży ukazał się komunikat, który prezentuje nazwiska nominowanych i zwolnionych z funkcji kapłanów diecezji. Zmiany personalne – to normalna procedura w kościelnych instytucjach; takie są prawa natury – tłumaczy biskup łomżyński, Stanisław Stefanek.

W diecezji łomżyńskiej dokonano następujących zmian
Z dniem 31 lipca br. Ks. Andrzej Stypułkowski zostanie zwolniony z urzędu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej pw. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie, jego miejsce zajmie Ks. Andrzej Borkowski. W parafiach będą nowi proboszczowie. Ks. kan. Andrzej Gąsowski został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Wojny Krupy, nowym proboszczem parafii mianowany został ks. Janusz Strzelczyk. Parafię Łosewo opuści ks. Tadeusz Hyra, który przejdzie na emeryturę. Kapłan zamieszka w Ostrowii Mazowieckiej.

Ks. kan. mgr Wacław Czajkowski odejdzie z parafii Nowogród, przejdzie na emeryturę i zamieszka w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży; zastąpi go ks. kan. Czesław Małż (prob. par. Szulborze). Ks. Fabian Piotrowski opuści parafię Poświętne, zostanie przeniesiony ne emeryturę, zamieszka w Nowej Wsi – nowym proboszczem parafii Poświętne będzie ks. Jarosław Chojnowski (prob. par. Kuzie). Parafię Brok opuści ks. prał. Stanisław Skarzyński, kapłan przejdzie na emeryturę, zamieszka w domu parafialnym w Broku. Nowym proboszczem będzie ks. prał. Jarosław Hrynaszkiewicz. Proboszczem parafii św. Wojciecha w Wyszkowie nie będzie już ks. Kan. Stanisław Szulc, zastąpi go Ks. Roman Karaś (prob. par. Wola Myst.). Ks. kan. Tadeusz Rogowski nie będzie już proboszczem parafii Stary Skarżyn, a gospodarzem parafii Szulborze zostanie ks. dr Marek Truszczyński (prob. par. Krukowo).

Będą też zmiany dekanalne. Z dniem 22 sierpnia z funkcji wicedziekana Dek. Łomżyńskiego św. Brunona zostanie zwolniony Ks. kan. mgr Wacław Czajkowski, a Ks. kan. Czesław Małż z funkcji wicedziekana Dekanatu Czyżewskiego. Ks. Fabian Piotrowski nie będzie już dekanalnym duszpasterzem rolników w Dekanacie Łapskim, a ks. kan. Tadeusz Rogowski – zostanie ustanowiony penitencjarzem przy parafii pw. św. Antoniego w Ostrołęce.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0