Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 29 maja 2023 napisz DONOS@

Konfederacja Korony Polskiej "kręci dym"

Główne zdjęcie
Mariusz Chocianowicz i Maciejem Truchel

Przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej Mariusz Chocianowicz wspólnie z Maciejem Truchel protestowali pod biurem posła Lecha Kołakowskiego przeciw , jak mówili, „planowanym zmianom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, które na najbliższym powiedzeniu miałby przyjąć Sejm.

Chocianowicz odczytał z przygotowanej kartki zarzut braku wysłuchania publicznego oraz uznania na poziomie konstytucyjnym możliwości konfiskaty majątku bez wyroku sądu i bez odszkodowania, na podstawie domniemania. „Na podstawie domniemania rząd będzie mógł zabierać każdy majątek, każdego obywatela” - mówił. 

Przy odczytaniu nadinterpretował jednak proponowany zapis, mówiąc że „każdy majątek, każdego obywatela”. Pominął natomiast fragment, w którym mowa o powiązaniu właściciela tegoż majątku z podmiotem dokonującym napaści. Złożenie takiej ustawy do sejmu zdaniem Chocianowicza zbliża nas do „systemu stalinowskiego”.

Warto przypomnieć, że Grzegorz Braun prezes Konfederacji Korony Polskiej, dość często wiązany jest z rosyjską narracją w Polsce. Jego wypowiedzi wykorzystywała rosyjska propaganda i znany jest z antyukraińskiej postawy. Nie poparł sejmowej uchwały potępiającej zbrodnie ludobójstwa w Ukrainie i był  przeciwny wejściu Szwecji i Finlandii do NATO.  

Wspomniane zmiany zawarte są w druku sejmowym 3180, a projekt dotyczy modyfikacji  art. 216 ust. 5 Konstytucji w celu wyłączenia z konstytucyjnie określonego limitu zadłużenia publicznego pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych państwa oraz dodania art. 234a jako podstawy do przejęcia przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku której można domniemywać, że może służyć do wspierania rosyjskiej agresji; przejęty majątek będzie w całości spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji. 

W porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu znajduje się punkt mówiący o sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawozdawcą jest poseł Marek Ast. Na dziś nie ma mowy o pierwszym czy drugim czytaniu. 

Tym co nie wiedzą przypomnamy, że do zmiany Konstytucji, nie wystarczy zwykła większość, którą ma tzw. Zjednoczona Prawica”.  By zmienić konstytucję, za zmianą musi zagłosować 2/3 posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

Poniżej przedstawiamy zapisy druku 3180:

w art. 216 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości rocznego produktu krajowego brutto nie wlicza się zaciągniętych pożyczek ani udzielonych gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.”;

2) po rozdziale XI dodaje się rozdział XIa w brzmieniu:

„Rozdział XIa

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Art. 234a. 1. W razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa powodującej bezpośrednie, zewnętrzne zagrożenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicznego majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z podmiotem dokonującym napaści.

2. Majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej.

3. Szczegółowy zakres, sposób i tryb przejęcia majątku, w tym zakres domniemania, o którym mowa w ust. 1, i okoliczności wyłączające przejęcie, a także sposób wykorzystania przejętego majątku określa ustawa.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę