Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 24 września 2023 napisz DONOS@

Ile kosztuje monitoring?

W związku z interpelacjami zgłoszonymi na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca b.r. informuję:


1. Budowa systemu monitoringu na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” była realizowana przez Spółdzielnię, przy udziale finansowym Miasta, na podstawie umowy z dnia 28 lipca 1999r, zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Łomży a SM Perspektywa. Na podstawie tej umowy SM Perspektywa pełniła funkcję inwestora bezpośredniego, do którego należały obowiązki w zakresie opracowania dokumentacji, wyboru systemu, sprzętu, wykonawcy, odbiorów robót itp.
2. Koszty budowy były ponoszone według następujących zasad:
* koszty kamer wizyjnych w całości były opłacone przez Spółdzielnię,
* punkty nadzoru były finansowane w 70% przez Spółdzielnię i w 30% przez Miasto, przy czym jeden punkt nadzoru był opłacony przez Miasto w całości,
* koszt budowy centrum nadzoru w całości był pokryty przez Miasto.
3. Udział Miasta w kosztach budowy systemu wyniósł 165 364 zł, co stanowiło ok. jednej trzeciej wszystkich kosztów.
4. Koszty utrzymania systemu są pokrywane według zasad opisanych w pkt. 2, dotyczących kosztów budowy. Dodatkowo z budżetu Miasta są w całości pokrywane koszty dzierżawy łączy światłowodowych. W roku 2003 Miasto poniosło koszty utrzymania systemu w wysokości ponad 108 000 zł.
5. W ramach istniejącego systemu funkcjonuje 25 kamer wizyjnych. Prawie wszystkie działają w niskich rozdzielczościach obrazu. W punktach nadzoru zainstalowane zostały karty wizyjne i oprogramowanie, które nie daje możliwości poprawy parametrów obrazu. Powoduje to, że system ma bardziej działanie prewencyjne, a w niewielkim stopniu daje możliwość ustalenia sprawcy przestępstwa czy wykroczenia. Konieczna jest wymiana kart wraz z oprogramowanie, a według ostatnich informacji konserwatorów – również większości kamer, których żywotność jest obliczona na ok. 3 lata. Wszystkie te elementy są eksploatowane dłużej i prawie uległy już naturalnemu zużyciu.
6. Centrum nadzoru jest obsługiwane przez jednego pracownika na jednej zmianie. Koszty obsługi pokrywa Urząd i w części PFRON. Według przyjętych w krajach mających duże doświadczenie w zakresie monitoringu (np. Wielka Brytania) jeden pracownik może efektywnie obsłużyć do 8 kamer – na dwóch stanowiskach po cztery. Dla osiągnięcia tego standardu konieczne by było zwiększenie obsady lub (i) zweryfikowanie ilości kamer. Jest to także warunek rozszerzenia systemu na pozostałe części miasta.
7. W końcówce roku 2003 pojawiły się problemy z firmą, która wykonywała system i zarazem była wykonawcą robót konserwacyjnych. Firma ta nienależycie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Firma ta straciła autoryzację, jako przedstawiciel producenta zastosowanego w Łomży systemu VINCI. Dowiedzieliśmy się też, że została postawiona w stan upadłości. Ostatecznie w lutym udało się doprowadzić do rozwiązania umowy, która była zawarta na czas określony w wyniku przetargu. Dotychczas nie opłaciliśmy tej firmie wynagrodzenia za okres od lipca 2003r. Na te problemy nałożyły się problemy z przepływem informacji o awariach, które czasem przekazywano do Urzędu z opóźnieniem kilkutygodniowym (tak było w przypadku awarii modemu na jednym z punktów nadzoru). Obecnie, w porozumieniu z SM Perspektywa, zawarta została umowa na konserwację systemu z inną firmą.
8. Kamera, której dotyczyła Pańska interpelacja została przekazana do naprawy. Zgodnie z zasadami określonymi w umowie koszty naprawy i konserwacji kamer ponosi SM Perspektywa. Kamera jest naprawiona i gotowa do odbioru od ok. tygodnia. Obecnie działanie kamery zależy praktycznie od tego, czy Spółdzielnia pokryje te koszty.
9. Obecnie trwają prace w Urzędzie nad racjonalnym wydatkowaniem kwoty, jaka jest przeznaczona na inwestycje w zakresie monitoringu. Z końcem roku wygasa umowa dzierżawy łącza światłowodowego. Koszt obecnie wynosi ok. 80 tys. zł. rocznie. Znając sytuację w innych miastach (np. Suwałki), gdzie właściciel kabli podniósł kilkukrotnie opłaty dzierżawne, jako priorytet przyjęto znalezienie możliwie najtańszego i skutecznego rozwiązania dla transmisji danych z kamer do centrum nadzoru. Brane są pod uwagę rozwiązania takie jak budowa własnej sieci światłowodowej i różne systemy transmisji radiowej. Obecnie oczekujemy na oferty. W tym układzie inne inwestycje w monitoring muszą być odsunięte na dalszy plan.
230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę