poniedziałek, 23 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Wniosek o dopłaty do gruntów obowiązkowo przez internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że zmianie uległy podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności. Przede wszystkim dotyczy to obowiązku złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która ma być uruchomiona w marcu. Jak zapewnia Agencja aplikacja prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku.  Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto. Gdy rolnik nie posiada takiego konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych: swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP), 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów), oraz kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR w roku 2017. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus w marcu 2018 roku konta mogą być tworzone w aplikacji eWniosek. 
ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018 i zastrzega, że złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Wśród tegorocznych nowości dotyczący składania wniosków o dopłaty bezpośrednie jest także możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl. 
Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0