niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Powietrze jeszcze brudniejsze

Po niedzielnym nieznacznym, o ok. 10% przekroczeniu w Łomży dziennej normy zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi PM10, w poniedziałek norma, która w Polsce wynosi 50 µg/m3, została przekroczona dwukrotnie. Przez cztery godziny późnym wieczorem stężenie tego zanieczyszczenia przekraczało 250 µg/m3.

Godzinowe wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczenia powietrza nad Łomżą za ostatnią dobę (źródło: WIOŚ w Białymstoku)
Godzinowe wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczenia powietrza nad Łomżą za ostatnią dobę (źródło: WIOŚ w Białymstoku)

Wzrost tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza ma związek z paleniem w piecach domowych. Specjaliści apelują, aby nie palić w nich śmieci, bo jest to bardzo groźne dla naszego zdrowia!Spalaniu w piecach domowych plastikowych butelek i opakowań, folii, laminatów, odpadów z płyt wiórowych, gumy, skóry, tkanin czy opon, towarzyszy uwalnianie do powietrza metali ciężkich, dioksyn, furanów i węglowodorów typu WWA, mających bardzo negatywny wpływ na środowisko i zdrowie człowieka, szkodliwych i rakotwórczych. Zanieczyszczenia emitowane z kominów domów, które nie są wyposażone w urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach. Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

Rokrocznie przekroczeń dziennych norm pyłami PM10 w sezonie grzewczym w Łomży jest kilkadziesiąt. Od kilku lat przekroczony jest u nas poziom stężenia średniorocznego pyłami zamieszonymi PM2,5, które są jeszcze groźniejsze dla zdrowia niż pyły PM10. Ich pomiar w mieście nie odbywa się jednak automatycznie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0