piątek, 23 lutego 2018 napisz DONOS@

Powstanie nowe centrum handlowe

Działka ma 2,5 ha powierzchni i znajduje się w środku miasta. Kiedyś była tu wojskowa jednostka chemiczna, a później wojskowy „Skład Łomża”, który zlikwidowano w 2004 roku. Rok później teren kupił właściciel JBB w Łysych i od początku opowiadano o planach budowy kolejnego centrum handlowego w mieście. Teraz to się zaczyna. Prezydent Łomży wydał decyzję orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego z parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 23131/4 przy Al. Legionów w Łomży.

Chodzi o teren tuż obok stacji paliw Statoil i McDonald's. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji prezydenta przedsięwzięcie, które chce zrealizowac właściciel działki, polega na budowie budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 1 924 m2, z infrastrukturą sieciową, drogami dojazdowymi i parkingiem, stanowiące drugi etap realizacji całej inwestycji, planowanej na działce nr 23131/4 przy Al. Legionów w Łomży. Planowany jest budynek jednokondygnacyjny o wysokości do 7 m, parking naziemny dla samochodów osobowych na 140 miejsc oraz instalacje wewnętrzne: elektryczna, teletechniczna, wodna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wentylacyjne, grzewcze (sieć c.o.) i chłodnicze. Obsługa komunikacyjna realizowana będzie dwoma zjazdami publicznymi z Al. Legionów.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0