niedziela, 18 lutego 2018 napisz DONOS@

Ścieki w górę

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży chce od 1 stycznia 2018 roku podnieść ceny odbiór ścieków w Łomży i Piątnicy. W przypadku miasta ceny mają podskoczyć o niemal 5% na wsi podwyżka ma być wyższa – 7,5%. Wniosek odnośnie zatwierdzenia nowej taryfy MPWiK trawił do radnych miasta. Zgodnie z nią ceny za dostarczaną do mieszkań wodę pozostaną na dotychczasowym poziomie

Projekt nowego cennika MPWiK dla gminy Piątnica
Projekt nowego cennika MPWiK dla gminy Piątnica
Projekt nowego cennika MPWiK dla miasta Łomża
Projekt nowego cennika MPWiK dla miasta Łomża

MPWiK chce podnieść stawki za odbiór ścieków dla mieszkańców Łomży o 27 groszy na metrze sześciennym. Z obecnej ceny 5,56 zł/m3 miałby one wzrosnąć do 5,83 zł.m3. Podwyżka jak wylicza MPWiK wyniesie zatem 4,86%.  
Dla mieszkańców gminy Piątnica, którą także obsługuje należąca do miasta spółka, wzrost opłat za odbioru ścieków byłyby wyższy i wyniósł 7,5%. W przypadku gospodarstw domowych bez przepompowni przydomowych cena ścieków wzrosła by z 7,26 zł/m3 do 7,80 zł/m3, a dla tych z przepompowniami przydomowymi z 7,06 zł/m3 do 7,59 zł/m3. Dla pozostałych dostawców ścieków cena wzrosnąć ma z 7,26 zł/m3 do 7,80 zł/m3. 
Na skierowanym do radnych miasta wniosku, który MPWiK wysłał do prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego 10 października, jest odręczny dopisek prezydenta, że nie wyraża on zgody na podwyżkę dla mieszkańców Łomży. 
To jedynie gest, który nie ma znaczenia dla powstrzymania podwyżki. Prezydent, który pełni także funkcje właścicielskie wobec MPWiK, w przekazanym radnym piśnie napisał, że „analiza wniosku dokonana przez podległe mu służby wykazała, „że formalnie wniosek spółki spełnia wymogi przewidziane prawem, jednakże sytuacja finansowa spółki nie uzasadnia zatwierdzenia taryfy, która przewiduje jakąkolwiek podwyżkę dla mieszkańców.” To oznacza, że w dzisiejszym stanie prawnym nawet odrzucenie przez radnych wniosku MPWiK będzie skutkowało podwyżką dla mieszkańców.
Prezydent zwraca też uwagę radnym, że na podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy czeka ustawa, która – jak pisze prezydent Chrzanowski - „może skutkować tym, iż podjęta na listopadowej sesji uchwała w sprawi przyjęcia taryfy nie wejdzie w życie”. 
W takiej sytuacji prezydent przesyłam do radnych wniosek MPWiK o podwyżkę opłat z prośbą o podjęcie decyzji, ale nie co do zasadności podwyżki, lecz jedynie co do tego czy ten wniosek ma być przedmiotem obrad najbliższej sesji czy też nie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0