niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Umowy na dziesiątki milionów unijnych dotacji dla Łomży

W Białymstoku będą podpisane dziś umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przyznanie miastu Łomży i trzem miejskim spółkom w sumie nieco ponad 41 mln zł dotacji na realizację czterech przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Unijnymi środkami wsparte będą rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, rozbudowa ciepłowni miejskiej o kocioł wodny na biomasę, przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i rewitalizacja Parku Jana Pawła II. Kosztorysowa wartość tych inwestycji to w sumie 87 mln zł.

Największy wartościowo jest projekt dotyczący modernizacji oczyszczalni ścieków. Władze miejskiej spółki o przeprowadzenie tej inwestycji zabiegały od kilku lat. Dzięki środkom unijnym opracowano projekt rozbudowy, który teraz otrzymał unijne dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia. Zgodnie z złożonym wnioskiem wartość rozpisanych na kilka lat inwestycji przekracza 52 mln 300 tysięcy złotych, a przyznana Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Łomży dotacja wyniesie 27 mln 125 tys. 261,93 zł. Prace mają ruszyć w przyszłym roku. 

Drugi pod względem wartości projekt dotyczy rozbudowy ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży na przeprowadzenie inwestycji wartej 26 mln 777 tys. zł z funduszy unijnych ma otrzymać 9 mln 843 tys. 750 zł. 

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży ma podpisać umowę na przyznanie spółce na unijnej dotacji - 2 mln 61 tys. 843,58 zł na przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży. Wartość całej inwestycji szacowano na 2,9 mln zł.

Ostatni projekt, na który dziś mają być podpisywane umowy dotyczy rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży. Władze miasta na dokończenie rozpoczętych przed rokiem prac w parku znajdującym się pomiędzy ulicami Zawadzką, Prusa i Wyszyńskiego mają otrzymać 1 mln 987 tys. 143,35 zł dotacji. Wartość prac jakie mają być wykonane w ramach tego projektu – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie – wyceniono na niemal równe 5 mln zł.

Wszystkie cztery projekty będą dofinansowane środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0