niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

Bezrobotnych nadal ubywa

We wrześniu 2017 roku pracę podjęło 376 osób bezrobotnych tj. o 98 więcej niż w sierpniu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu września 2017 roku wyniosła 4039 osób, co oznacza, że w ciągu roku spadła o 16,9%. W porównaniu do stanu na koniec sierpnia we wrześniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 79 osób. Mniej zarejestrowanych bezrobotnych w regionie było jedynie przez kilka miesięcy w 2008 roku.

Do łomżyńskiego PUP-u we wrześniu zgłosiło się 585 nowych bezrobotnych z których zdecydowana większość – blisko 500 osób - nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się było 25 osób, które wcześniej pracowały za granicą. Najwięcej wróciło z Niemiec – 12 osób, z Wielkiej Brytanii – 7 osób i Holandii – 3 osoby. , Norwegii – 1 i w Danii – 1. 
W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 664 osoby bezrobotne, przy czym ponad połowę z racji znalezienia sobie nowej pracy. 
- Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z kierowaniem bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i większą liczbą podjęć pracy – czytamy w komunikacie PUP Łomża, w którym podano także, że we wrześniu do urzędu wpłynęły 323 oferty pracy.
Mimo stosunkowo dużej liczy ofert pracy i systematycznego zmniejszania się liczy osób bezrobotnych w Łomży do poziomów nienotownaych od 2008 roku, nadal utrzymuje się wysoki wskaźnik stopy bezrobocia. Na koniec września wyniosła ona 10,4%. Stopa bezrobocia w gminach Powiatu Łomżyńskiego wyniosła 8,6%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0