środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Rząd zwróci rolnikom część wydatków na bioasekurację

Rolnicy m.in. z gmin Jedwabne, Grabowo, Przytuły, Stawiski i Wizna, którzy utrzymywali i ponieśli wydatki związane z bioasekuracją gospodarstw rolnych będą mogli ubiegać się o zwrot do 50% pieniędzy. Pod koniec września ARiMR ma zacząć przyjmowanie od nich wniosków o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie.

Można będzie uzyskać refundację 50% wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.
Wnioski  od 26 września do 17 października będą przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku rolnicy będą musieli dołączyć:
1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie,
2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

W regionie uprawnieni do składania takich wniosków są rolnicy hodujący świnie z gmin: Jedwabne, Przytuły, i Wizna w powiecie łomżyńskim, Grabowo i Stawiski z powiatu kolneńskiego, Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów w powiecie grajewskim, Rutki w powiecie zambrowskim i  Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim.
Na tych obszarach rolnicy zobowiązani są do przestrzegania programu bioasekuracji przed ASF. Jeśli wymagania programu nie są respektowane rolnikom grozi nawet urzędowy zakaz chowu trzody chlewnej.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0