sobota, 17 lutego 2018 napisz DONOS@

Nie chcieli już żyć?

Codziennie w województwie podlaskim przynajmniej jedna osoba usiłuje targnąć się na własne życie. W Polsce takich przypadków codziennie jest 27. W 2016 r. Komenda Główna Policji odnotowała 9861 prób samobójczych, z czego 5405, zatem blisko 55% przypadków, zakończyło się zgonem. Samobójstwa częściej popełniają mężczyźni (85,8% przypadków), i częściej mieszkańcy miast (56,1%) niż wsi. W województwie podlaskim w ubiegłym roku było 389 zamachów samobójczych z których 167 zakończyło się zgonem.

Struktura osób w zamachach samobójczych zakończonych zgonem według grup wieku w 2016 r. (źródło: GUS)
Struktura osób w zamachach samobójczych zakończonych zgonem według grup wieku w 2016 r. (źródło: GUS)

Policyjne statystki dotyczące liczby samobójstw przeanalizowali analitycy z Głównego Urzędu Statystycznego. Najczęstszym (blisko 83% przypadków) sposobem odebrania sobie życia było powieszenie się. Rzucenie się z wysokości doprowadziło do śmierci samobójczej 344 osoby, 100 osób rzuciło się pod pojazd ruchu, 71 samookaleczyło się, a 70 zastrzeliło. W przypadku 66 zgonów stwierdzono zażycie środków nasennych, 65 osób odebrało sobie życie poprzez utopienie. Uszkodzenie układu krwionośnego spowodowało śmierć 51 osób, 21 osób otruło się gazem, a 13 zażyło truciznę. W przypadku 131 osób, które odebrały sobie życie, nie udało się określić sposobu popełnienia samobójstwa lub był on inny od wymienionych.

Najczęstszym powodem odebrania sobie życia była choroba psychiczna (819 przypadków). Często do zamachów samobójczych zakończonych zgonem doprowadzały nieporozumienia rodzinne (363) oraz przewlekła choroba (359).

W blisko połowie osób, które zginęły w zamachach samobójczych nie odnotowano danych w kategorii źródeł utrzymania. Spośród pozostałych ofiar, najczęściej (1114 przypadków) życie odbierały sobie osoby, których źródłem utrzymania była praca. Renta, emerytura lub alimenty stanowiły źródło utrzymania dla 1012 ofiar, natomiast najmniej (36) to osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

Najwięcej prób samobójczych (3686) podejmowały osoby między 30 a 49 rokiem życia. W tej grupie wiekowej zgonem zakończyło się 1783 próby. Więcej zgonów przy mniejszej licznie prób samobójczych odnotowano w grupie wiekowej 50-69 lat (2827 prób - 2027 zgonów). Wśród dzieci - grupie osób do 18 roku życia - próbę samobójczą podjęło 475 osób, a 103 zakończyły się zgonem.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0