niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@

W strefie niebieskiej ASF

Komisja Europejska po raz kolejny zmieniła zasięgi obszarów zagrożenia, ochronny i ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń. W regionie zmiany dotyczą m.in. gmin Jedwabne, Przytuły i części gminy Wizna, które zostały zaliczone do obszarów zagrożenia – tzw. strefy niebieskiej, a na rolników utrzymujących świnie nałożono największe obostrzenia.

Nowy zasięg strefy niebieskiej ASF. KE do września włączyła do niej gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna
Nowy zasięg strefy niebieskiej ASF. KE do września włączyła do niej gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna

Zmianę granic stref niebieskiej w regionie KE uzasadnia wykryciem na początku sierpnia ogniska ASF w gospodarstwie we wsi Mocarze na terenie gminy Jedwabne. Wcześnie teren tej gminy jak i sąsiednich Przytuł i Wizny włączony był do strefy czerwonej, czyli obszar objęty ograniczeniami.  Teraz całe obszary gmin Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna - położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim zostały przeniesione do strefy niebieskiej.  
Wcześniej w strefie były tylko gminy powiatów grajewskiego i monieckiego. 

W obrębie strefy niebieskiej możliwe jest przemieszczanie świń między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych, wymagane są natomiast świadectwa zdrowia oraz badanie kliniczne świń przeprowadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym transportem. 
Przemieszczanie świń poza obszar strefy niebieskiej możliwe jest tylko do rzeźni dodatkowo wyznaczonej przez terenowo właściwego PLW na wniosek właściciela zatwierdzonej do tego celu rzeźni. W tym celu świnie muszą zostać poddane następującym procedurom:

  • należy przeprowadzić badanie laboratoryjne stada w ciągu 15 dni przed planowanym przemieszczeniem,
  • badanie kliniczne 24 godziny przed ubojem,
  • wystawienie świadectwa zdrowia przez lek. wet.
Transport żywych świń (wyłącznie do uboju) ze strefy „niebieskiej” do innych stref odbywać się może wyłącznie wcześniej ustalonymi trasami, bez możliwości ich zmiany.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0