wtorek, 24 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Bezrobocie u nas jeszcze powyżej 10%

Na koniec sierpnia stopa bezrobocia w Łomży wynosiła 10,2% wobec 10,4% w lipcu. Bezrobotnych w samym mieście jest 2445, a w całym regionie 4118. Przez cały ubiegły miesiąc lista osób bezrobotnych skróciła się o 28 osób, przy czym w sierpniu pracę podjęło o 42 bezrobotnych więcej niż w lipcu.

Przez cały miesiąc do łomżyńskiego zatrudniaka zgłosiło się 518 bezrobotnych, w tym 446 nie posiadało prawa do zasiłku. W tym samym czasie wyrejestrowano 546 osób bezrobotnych, przy czym z racji podjęcia pracy 278. 
„Zanotowany niewielki spadek bezrobocia związany jest m.in. z kierowaniem bezrobotnych  w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i większą liczbą podjęć pracy” - podaje urząd w comiesięcznym komunikacie o sytuacji na lokalnym rynku pracy. 
Z bezrobotnych podejmujących pracę 92 otrzymało ją przy wsparciu środkami publicznymi. 
Do robót publicznych skierowano 11 osób bezrobotnych, do prac interwencyjnych 13, a na dodatkowe miejsce pracy 9. Poza tym 22 osoby rozpoczęły straż, a 4 wysłano na szkolenia. 

Z danych PUP wynika, że w ostatnich miesiącach szybciej niż bezrobocie spada liczba zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy. W sierpniu pracodawcy zgłosili ich 212 wobec 265 w lipcu. W pierwszym półroczu 2017 roku ofert pracy było blisko 2050, czyli średnio miesięcznie po ok. 340. Blisko połowa ze zgłaszanych do urzędu oferty dotyczy pracy subsydiowanej, czyli dotowanej środkami publicznymi.


 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0