piątek, 23 lutego 2018 napisz DONOS@

Apel o pomoc dla pogorzelców

Wójt Gminy Mały Płock zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki wybuchł w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w miejscowości Śmiarowo, gm. Mały Płock. Pożar strawił zabudowania gospodarcze, zwierzęta oraz zapasy ściółki dla zwierząt, które zostały bez dachu nad głową. Na chwilę obecną zostały rozmieszczone u okolicznych sąsiadów.

- Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej - mówi Józef Dymerski, wółjt Małego Płocka. - Ze względu na zbliżającą się zimę i duże mrozy najważniejsza jest odbudowa budynków – szczególnie obory dla zwierząt. Bardzo potrzebna jest zarówno pomoc finansowa, jak też rzeczowa, w postaci: materiałów budowlanych i paszy dla krów 

Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Kolnie, oddział w Małym Płocku numer: 67 8754 0004 0011 0233 3000 0010
Osoba do kontaktu – Mariusz Jankowski telefon: 514 630 690.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0