piątek, 27 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Kolejny etap do remontu torowiska do Łomży

Na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wszczęła postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rewitalizacji linii kolejowych: nr 36 Łapy - Śniadowo - granica województwa podlaskiego i mazowieckiego oraz nr 49 Śniadowo – Łomża. Decyzje na oba przedsięwzięcia mają być wydane przed końcem roku.

Linia kolejowa nr 36 ma ponad 80 km długości i biegnie od Ostrołęki przez Śniadowo do Łap, gdzie łączy się z linii E75 Warszawa – Białystok. Linia na odcinku Łapy- Śniadowo nie jest używana od końca XX wieku. Linia nr 49 ma ok. 17 km długości i jest wykorzystywana jedynie do przewozów towarowych do Łomży od Ostrołęki przez Śniadowo. Jeszcze na przełomie 2012 i 2013 roku PKP PLK, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, umieściły obie linie liście przeznaczonych do definitywnego zamknięcia wraz z końcem 2013 roku. Po protestach lokalnych samorządowców kolejowa spółka z tych planów się wycofała, i wraz z władzami województwa podlaskiego zapowiedziała ich rewitalizację. Inwestycje znalazły się na liście przedsięwzięć podstawowych w podpisanym w 2014 roku Kontrakcie Terytorialnym pomiędzy samorządem województwa a polskim rządem, oraz zostały wpisane do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Na początku lipca informowaliśmy, że PKP Polskie Linie Kolejowe po opracowaniu studium wykonalności rewitalizacji obu linii uznały „zasadność realizacji prac”. Jak przekazywała nam Joanna Kubiak z zespołu prasowego kolejowej spółki, wykonawca studium wykonalności, firma BRI KOLTECH INVESTOR Sp. z o.o. na zlecenie PKP PLK przygotowuje dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Przetarg na te roboty budowlane miałyby zostać wykonane w latach 2019 - 2020. 
- W Krajowym Programie Kolejowym zaplanowano finansowanie prac inwestycyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na oba zadania zaplanowano tam łączną kwotę 77,2 mln zł – podawała Joanna Kubiak. 
Rewitalizacja linii nr 36 i 49 ma być prowadzona na potrzeby przewozów towarowych. Nowe torowiska mają umożliwić przewożenie cięższych ładunków i z większą prędkością. 

Przypomnijmy, że na linii 36 Łapy - Śniadowo – Ostrołęka trwają już prace, które mają umożliwić poprowadzenie tędy objazdu kolejowego na czas modernizacji odcinka Rail Baltica od Czyżewa do Białegostoku. Wartość tych prac wynosi ok. 38 mln zł i maja być one zakończone do końca roku, bo PKP PLK planuje uzyskanie przejezdności całej linii od Ostrołęki do Łap od rozkładu jazdy 2017/2018.


 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0