sobota, 17 lutego 2018 napisz DONOS@

Zła jakość wody

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Srebrny Borek, gmina Szumowo, powiat zambrowski. Wodociąg ten zaopatruje w wodę blisko 2500 mieszkańców ośmiu okolicznych wiosek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie stwierdził, iż woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na obecność manganu na sieci w ilości 63,8µg/l oraz w hydroforni 275µg/l.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie wydał decyzję administracyjną, w której zobowiązał administratora wodociągu m.in. do:

  1. unieruchomienia wodociągu i podjęcia działań naprawczych,
  2. doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
  3. udokumentowania poprawy jakości wynikami badan laboratoryjnych
  4. zapewnienia zastępczego źródła wody
z terminem realizacji do 31.08.2017r.

Strona przedstawiała wyniki badań z 2 punktów na sieci. Wynika z nich, że jakość wody na sieci uległa poprawie (<6,0µg/l), jednak działania naprawcze nie wyeliminowały całkowicie przekroczeń manganu, gdyż woda uzdatniona w hydroforni nadal wykazuje znaczne przekroczenia (106µg/l). Postępowanie administracyjne w toku realizacji.

Wodociąg zaopatruje w wodę 2325 osób.
Produkcja wody wynosi : 307 m3 wody na dobę.

Zaopatruje miejscowości:. Paproć Duża; Srebrna; Srebrny Borek; Krajewo-Łętowo; Ostrożne; Srebrna (Jarzębie); Krajewo Budziły; Żabikowo Rządowe; Kalinowo; jeden odbiorca ze Srebrnej -Dębek – gm. Szumowo.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0