środa, 25 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Komisja na wybory burmistrza

Jan Leszczewski, Komisarz Wyborczy w Łomży, powołał Miejską Komisję Wyborczą w Nowogrodzie. To ona ma przeprowadzić wybory burmistrza zarządzone na 3. września 2017 r. Komisja liczy siedem osób wskazanych przez komitety, które zapowiedziały zamiar wystawienia własnego kandydata. Za prace w komisji otrzymają oni po kilkaset złotych.

Herb Nowogrodu
Herb Nowogrodu

Przedterminowe wybory burmistrza Nowogrodu muszą się odbyć, bo dotychczasowy burmistrz miasteczka Józef Piątek, zmarł na początku czerwca. Chęć zgłoszenia własnego kandydata na burmistrza zgłosiło siedem komitetów i to one teraz obsadzają komisje, które maja wybory przeprowadzić. Komisarz Wyborczy w Łomży ze wskazanych przez komitety kandydatów powołał dziś Miejską Komisję Wyborczą w Nowogrodzie, a ta do 21. sierpnia powoła cztery obwodowe komisje wyborcze. 

W skład MKW w Nowogrodzie weszli: Danuta Jankowska z Nowogrodu, zgłoszona przez KWW „Razem dla dobra wszystkich”, Danuta Pogroszewska z Mątwicy – zgłoszona przez KWW „Zenona Krajewskiego”, Joanna Skrodzka ze Sławca - KWW „Prawa i Samorządności”, Karolina Skrodzka z Nowogrodu - KWW „Jedność i Siła”, Tomasz Chojnowski z Mątwicy - KWW „Dla dobrej zmiany”, Michał Tyszka z Nowogrodu - KWW „Tyszka 17” i Patrycja Maria Zegarzewska z Nowogrodu - KWW „Porozumienie mieszkańców”. 
Do zadań MKW, której siedzibą będzie Urząd Miejski w Nowogrodzie, należy m.in.: rejestrowanie kandydatów na burmistrza – zgłoszenia do 11. sierpnia do godz. 24., zarządzanie druku kart do głosowania, powołanie czterech obwodowych komisji wyborczych oraz ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów na burmistrza.

Za pracę w Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodzie jej członkom należą się diety. Ich wysokość będzie wynosiła 325 zł dla przewodniczącego, 300 zł dla zastępcy i po 275 zł dla pozostałych członków.
W obwodowych komisjach wyborczych diety będą niższe: 190 zł przewodniczący, 165 zł z-ca przewodniczącego i 150 zł członek. 
Jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów członkowie wszystkich komisji otrzymają po dwie diety.


 
180410021817.gif
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0