niedziela, 25 lutego 2018 napisz DONOS@
180221105324.gif

Listy w szkołach

Szkoły ponadgimnazjalne w Łomży wywiesiły w czwartek pierwsze listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszy. Teraz ci z pierwszych list mają czas do jutra do godz. 15. na potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Listy kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy ostatecznych kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych ma nastąpić w poniedziałek w południe, a później w szkołach w których będą jeszcze wolne miejsca rozpocznie się nabór uzupełniający. 

Wolne miejsca w oddziałach

Listy osób zakwalifikowanych można także sprawdzi w internecie za pośrednictwem platformy nabor.pcss.pl/lomza.  Jest tam też już lista wolnych miejsc w oddziałach. Z liceów wolne są tylko cztery miejsca w klasie o profilu ekonomicznym w III LO, oraz 14 w klasach o profilu policyjny i psychopedagogicznym w IV LO Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Zielonej.
W tej samej szkole są także wolne miejsca w technikum - 14 na profilu technik hotelarstwa i 9 - technik budownictwa, oraz w Branżowej Szkole I stopnia - 12 miejsce na profil monter zabudowy i 17 kucharz.
W Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wolnych jest tylko 5 miejsce w technikum na kierunku technik teleinformatyk.
W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży:  3 wolne miejsca w klasie I TA - technik ekonomista, 3 w klasie I TT - technik obsługi turystycznej oraz 20 w klasie I TR - technik organizacji reklamy.
W Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży wolne miejsca się w klasach: technik weterynarii – 5 miejsc, technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 miejsce,  technik architektury krajobrazu – 21 miejsc, i technik agrobiznesu również 21 miejsc.
W miejskim elektronicznym naborze uczestniczy także Akademicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym działa Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży. Na 50 miejsc w szkole wolnych jest jeszcze 30.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0