piątek, 27 kwietnia 2018 napisz DONOS@

Maturzyści poznają wyniki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży o północy udostępniła specjalny serwis dla maturzystów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego umożliwiający im dostęp do informacji o uzyskanych wynikach z egzaminu maturalnego. W województwie podlaskim maturę zdało 80% przystępujących do niej, ale blisko 1300 osób ma jeszcze szansę na poprawkę w sierpniu.

Do egzaminów maturalnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło w województwie podlaskim 8 965 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Maturę zdało 7 208 z nich, czyli 80,4%. Większość osób, które matury nie zdały (1 291) mogą  przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, bo w maju minimum 30% punktów nie uzyskały tylko z jednego z obowiązkowych przedmiotów. Dla kolejnych 466 osób powtórka będzie możliwa dopiero za rok, bo one nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu. 

Tradycyjnie już lepiej z maturą poradzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących niż techników. Odsetek sukcesów w pierwszej grupie szkół wyniósł 85%, a w drugiej 70%.
W przypadku egzaminu z języka polskiego odsetek ssukcesów jest zbliżony. W LO zdało go 98% maturzystów, a w technikach 97%, ale średnie wyniki matury podstawowej z polskiego w LO wyniosły 60%, a w technikach 50%. 
Znacznie większe różnice są w wynikach matury z matematyki. W LO zdało ją 87% absolwentów, a w technikach 76%. Średnie wyniki też się znacząco różnią – w LO z podstawowej matury to 61%, a w technikach 46%. 
Egzamin maturalny z języka angielskiego zdało 93% maturzystów (LO - 95%, Tech. - 89%). Średnie wyniki w przypadku poziomu podstawowego wyniosły 76 % w liceach i 62 % w technikach. 

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ma udostępnić 12 września 2017 r.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0