poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Miejskie dotacje na zabytki...

Z 200 tysięcy złotych, jakie w tym roku władze Łomży chcą przeznaczyć na dofinansowanie prac przy zabytkach w mieście 180 tysięcy trafić ma do łomżyńskich parafii i instytucji kościelnych. Prezydent skierował na sesję Rady Miasta projekt uchwały przydzielającej 7 dotacji. Wcześniej taki podział środków zaproponowała komisja, która oceniała złożone wnioski o finansowe wsparcie prac.

Pięcioosobowa komisja, pracująca pod przewodnictwem wiceprezydent Agnieszki Muzyk (członkowie: Ewa Sznejder, Ewa Chludzińska, Marianna Jóskowiak i Sławomir Zgrzywa) po  szczegółowym zapoznaniu się z 7 wnioskami, które wpłynęły na miejski konkurs, dokonała ich oceny formalnej i merytorycznej, po czym rozdzieliła między wnioskodawców 200 tys. zł jakie były przeznaczone na to zadanie w tegorocznym budżecie Łomży. Decyzję komisji zaakceptował prezydenta Łomży, który skierował wniosek do Rady Miasta o zgodę na taki podział środków. 
Zgodnie z tym co ustaliła komisja najwyższą dotację – 70 tys. zł - ma otrzymać parafia katedralna pw. św. Michała Archanioła w Łomży, na „prace konserwatorskie nagrobka Elżbiety i Andrzeja Modliszewskich”.  
Kolejnym pod względem wysokości przyznawanych środków jest Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży. Kwotą 50 tys. zł samorząd miasta ma wesprzeć prowadzone tu „roboty remontowe zabytkowego kościoła”.
25 tys. zł ma trafić na drugi etap „remontu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie drenażu opaskowego budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała   Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy Placu Papieża Jana Pawła II.
Na takie same prace prace przy budynku Domu Biskupiego w Łomży, ul. Sadowa 3 miejską dotację w wysokości 20 tys. zł. ma otrzymać Diecezja Łomżyńska.
Ostatnią kościelna instytucją, która ma otrzymać „zabytkową” dotację z kasy miasta jest Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Na trzeci etap remontu stolarki drzwiowej wraz z odtworzeniem ozdobnych detali architektonicznych skrzydeł drzwiowych w budynku szkoły miasto w tym roku ma przeznaczyć 15 tys. zł.

Dwie inne dotacje - po 10 tys. zł każda – mają trafić do prywatnych właścicieli zabytkowych budynków – Dawnego Szpitala Wojskowego przy ul. Polowej, oraz kamienicy „Solidarności” przy ul. Dwornej 3 należącego do spółki HOTSOL.  

Nim miejskie środki trafią wskazanych podmiotów podział środków muszą zatwierdzić radni miasta.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0