wtorek, 20 marca 2018 napisz DONOS@

KE zatwierdziła RPO 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła dziewięć pierwszych z Polski regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tej grupie jest też RPO Województwa Podlaskiego. Do wydania będzie 1,42 mld euro z czego wkład UE wynosi 1,21 mld euro. Zatwierdzenie Programu przez KE oznacza, że niebawem Urząd Marszałkowski w Białymstoku powinien ogłaszać pierwsze konkursy na dotacje z nowej perspektywy finansowej.

Porównanie powiatów pod względem podziału środków z RPOWP 2007-2013
Porównanie powiatów pod względem podziału środków z RPOWP 2007-2013
Porównanie powiatów pod względem podziału środków z RPOWP 2007-2013
Porównanie powiatów pod względem podziału środków z RPOWP 2007-2013

O zatwierdzeniu programów regionalnych poinformowała w piątek, 13 stycznia 22015 roku, Komisja Europejska. W ramach nowego RPO Województwa Podlaskiego „środki zostaną przeznaczone na: zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do niemal 70 proc., zmniejszenie wskaźnika ubóstwa do 20 proc., zwiększenie wykorzystywania innowacji w MŚP, doskonalenie edukacji w zakresie rozwijania kompetencji niezbędnych na rynku pracy, poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla trzy- i czterolatków, zwiększenie dostępności transportu drogowego i kolejowego oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii.”

Na początku grudnia, po kilkumiesięcznych negocjacjach z rządowymi i unijnymi urzędnikami, projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, przyjął zarząd województwa. Jak informował wówczas Urząd Marszałkowski w Białymstoku – z zastrzeżeniem, że KE ma prawo zgłosić jeszcze ostateczne uwagi - „Projekt, wynegocjowany z Brukselą, zmienił się nieco w stosunku do dokumentu, przyjętego w trakcie konsultacji społecznych, ale sama konstrukcja Programu, jego założenia, obszary wsparcia pozostały, z nielicznymi wyjątkami, takie, jak wypracowano je w naszym regionie i w czym uczestniczyły wszystkie grupy społeczne.”

Nowy RPO WP obejmuje 32 priorytety inwestycyjne w ramach 9 celów tematycznych, które zostały ujęte w 10 osiach priorytetowych i odpowiednio w 32 działaniach.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0