poniedziałek, 19 marca 2018 napisz DONOS@

Nieprawidłowości przy Browarnej

Kolejna kara, tym razem w związku z nieprawidłowościami przy modernizacji i budowie ulicy Browarnej, wisi nad miastem. Wartość kontraktu na budowę ulicy aż do Nowogrodzkiej, wraz z budową nowego mostu przez Łomżyczkę, opiewała na blisko 9 mln 400 tys zł. Zdecydowana większość pieniędzy pochodzi na funduszy unijnych, i po kontroli projektu Urząd Marszałkowski w Białymstoku doszukał się nieprawidłowości przy przetargu. - Prawdopodobnie nałożona zostanie korekta finansowa w wysokości 5 procent – przekazuje Jan Kwasowski rzecznik prasowy marszałka województwa.

Budowa ul. Browarnej
Budowa ul. Browarnej

Prace przy przebudowie i budowie ulicy Browarnej rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku i mają zakończyć się wiosną tego roku. Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowywanego w 90% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektu „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III”. Obok ulicy Browarnej obejmował on także część dwujezdniowej ul. Meblowej oraz przebudowę ulicy Przykoszarowej. O ile w przypadku ul. Przykoszarowej Instytucja Zarządzająca RPOWP nie stwierdziła naruszeń w postępowaniu o zamówienie publiczne, to – jak przekazuje Jan Kwasowski z dającego dotację Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku „w przypadku postępowania na przebudowę oraz budowę ulicy Browarnej w ramach tego samego projektu uznała, że Beneficjent, czyli Miasto Łomża, naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niezgodną z SIWZ ocenę ofert wykonawców w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami”.
Kwasowski podaje, że w związku z tymi nieprawidłowościami „prawdopodobnie nałożona zostanie korekta finansowa w wysokości 5 procent”.
Urząd Miejski w Łomży podaje, że póki o karze za Browarną nic nie wie. Gdyby faktycznie taka korekta została naliczona tylko od wysokości zlecenia na budowę tej ulicu wynisólaby ona ok. 450 tys zł. 

Jeszcze w połowie grudnia pojawiły się informacje o grożącej miastu korekcie finansowej w związku nieprawidłowościami przy realizacji w ramach tego samego projektu  ul. Meblowej. Do tej pory ostatecznej decyzji w tej sprawie – jak zapewnia ratusz – nie ma.
Dodajmy, że łączna wartość wszystkich trzech inwestycji realizowane w ramach „trzeciego etap” usprawnienia połączeń drogowych w Łomży – według oficjalnych dokumentów - to blisko 24 mln zł, a przyznane miastu przez zarząd województwa dofinansowanie unijne ze środków RPO 2007-2013 to aż 21,3 mln zł. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0