czwartek, 22 marca 2018 napisz DONOS@

Warszawska kancelaria została na dłużej...

Warszawska kancelaria prawna związanego z SLD mecenasa Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego ma umowę z miastem na obsługę prawną do końca 2015 roku. Tak zdecydował jeszcze poprzedni prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski z SLD aneksując - na dwa miesiące przed wyborami - podpisaną na 2014 rok umowę z kancelarią. Miesięcznie miasto płacić ma warszawskiej kancelarii 5658 zł.

Współpraca miasta Łomża ze słynną warszawską kancelarią rozpoczęła się na początku 2011 roku, czyli niedługo po objęciu urzędu przez Mieczysława Czerniawskiego. W pierwszym roku miesięczna opłata wynosiła 3 tys. zł netto. W następnych latach podpisywano kolejne umowy na rok.
- Umowa z Kancelarią Adwokacką Krzysztofa Czeszejko - Sochackiego została zawarta 2 stycznia 2014 r. na kwotę 67.896 zł brutto (4600 zł miesięcznie + VAT) i miała obowiązywać do 31 grudnia 2014 roku. Aneksem z dnia 15 września ub.r. została ona przedłużona do końca 2015 roku w tej samej kwocie – podaje Łukasz Czech z ratusza.

- Kancelaria Krzysztof Czeszejko-Sochacki wspomaga etatowych radców prawnych Urzędu Miejskiego. Zawarcie umowy z kancelarią podyktowane było coraz większym zapotrzebowaniem na pomoc prawną (zmieniające się przepisy, rozbieżne interpretacje przepisów, duża liczba dotacji unijnych i z tym związanych inwestycji miejskich) – tłumaczyła po podpisaniu umowy na 2014 rok  rzeczniczka prezydenta Czerniawskiego, podkreślając, że kancelaria zapewnia świadczenie pomocy prawnej bez ograniczeń ilościowych w każdej dostępnej formie. - Jeden dzień w tygodniu adwokat kancelarii pełni dyżur w Urzędzie Miejskim, w pozostałe dni pozostaje w kontakcie telefonicznym, przez pocztę tradycyjną i elektroniczną.  
Kancelaria ta, w imieniu prezydenta i miasta Łomża, stawała także w sądach. W 2011 r. była jej przekazana jedna sprawa (już prawomocnie przegrana), w 2012 r. trzy sprawy (wszystkie w toku), a w 2013 r. cztery sprawy - przy czym dwie z nich to sprawy wytaczane przez prezydenta nam.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0