środa, 21 marca 2018 napisz DONOS@

2015 rok w Łomży bez podwyżek

Pracownicy instytucji opłacanych z kasy miasta nie mają co liczyć na podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku. Właśnie ukazało się zarządzenie prezydenta w sprawie opracowania materiałów planistycznych do przyszłorocznego budżetu Łomży. Z dokumentu jednoznacznie wynika, dyrektorzy szkół, placówek kultury, kierownicy miejskich służb, a nawet naczelnicy wydziałów ratusza nie mogą planować wydatków na wynagrodzenia wyższych niż w tym roku.

Dokument dwa dni temu został podpisany przez zastępcę prezydenta Beniamina Dobosza. Generalnie zobowiązuje on dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury, kierowników miejskich służb i straży oraz naczelników wydziałów i kierowników biur Urzędu Miejskiego w Łomży do przedłożenia danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok. Na tej podstawie Skarbnik Miasta opracuje projekt przyszłorocznego budżetu Łomży. 
W zarządzeniu są jednak podane wskaźniki, których dyrektorzy, kierownicy i naczelnicy muszą się trzymać dokonując własnych wyliczeń. I tak wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od l września 2015 r. - 0%, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta – 0%. W dokumencie zapisano także, że wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń należy określić według przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r.
„Materiały planistyczne na 2015 r.” muszą dotrzeć do skarbnika miasta do 19 września 2014 r., przy czym dyrektorzy szkół czy przedszkoli swoje wyliczenia cztery dni wcześniej muszą przekazać do Wydziału Oświaty.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0