środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Pracy ciągle jest za mało...

W lipcu do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wpłynęło 248 ofert pracy, a oferty pracy subsydiowanej, czyli dotowanej z budżetu państwa stanowiły 70,0%. W tym samym czasie w urzędzie zarejestrowało się blisko 600 nowych bezrobotnych. Trzy czwarte z nich rejestrowało się już po raz kolejny. - Część tych bezrobotnych rejestrowała się kolejny raz między innymi po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub, aby być w rejestrze osób bezrobotnych dla celów pomocy społecznej – oceniają pracownicy urzędu w miesięcznym komunikacie o stanie bezrobocia w mieście i regionie. Na koniec lipca stopa bezrobocia w Łomży wyniosła 15,0%, a na terenie Powiatu Łomżyńskiego 11,9%.

W rejestrach łomżyńskiego PUP na koniec ubiegłego miesiąca figurowało 5799 osób. To o 1,1% mniej niż na koniec czerwca i o 5,8% mniej niż przed rokiem. Bezrobocie spadło, bo gdy gdy do urzędu zgłosiło się nowych 590 bezrobotnych w tym samym czasie wyrejestrowano 655 osób przy czym tylko 209 z nich w związku z podjęciem pracy. 
- Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w lipcu 2014r. związany jest m. in. z uruchomieniem środków na aktywne formy, w ramach których skierowano ogółem 201 bezrobotnych, podjęcia niesubsydiowanej pracy przez 182 bezrobotnych oraz nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 226 bezrobotnych – podał urząd w komunikacie zaznaczając, że w lipcu, dzięki wsparciu finansowemu środkami publicznymi w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, u różnych pracodawców pracowało w sumie 779 osób.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0