poniedziałek, 19 marca 2018 napisz DONOS@

Co czwarty oblał maturę

Co czwarty tegoroczny absolwent szkoły ponadgimnazjalnej nie zdał matury. Tak wynika z danych udostępnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży po sprawdzeniu majowych egzaminów dojrzałości. Zdało je tylko 73% przystępujących. Najlepiej – tradycyjnie wypadły ogólniaki – gdzie matury nie zdało „tylko” 17% uczniów, w technikach oblał niemal co drugi (46%), a w liceach profilowanych ponad połowa (52%).

źródło: OKE Łomża - wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2014 roku w województwie podlaskim
źródło: OKE Łomża - wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2014 roku w województwie podlaskim

Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2014 roku na terenie województwa podlaskiego przystąpiło 10793 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Z tej grupy maturę zdaąło i świadectwa otrzymało 7 865 czyli 73% zdających. Reszta egzaminów nie zdała.
Najwięcej maturzystów „poległo” na matematyce. Egzamin z tego przedmiotu zdało tylko 75% przystępujących. 9% maturzystów oblało język angielski, 7% język polski.

1942 maturzystów z województwa podlaskiego, czyli 18% wszystkich tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Blisko tysiąc osób, jeśli będzie chciało uzyskać maturę, do egzaminu będzie musiało podejść jeszcze raz za rok.

161121091207.gif

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0