sobota, 24 lutego 2018 napisz DONOS@

Przypilnują wyborów

286 osób zasiądzie w komisjach, które bezpośrednio będą przeprowadzały wybory do Parlamentu Europejskiego. Prezydent miasta powołał 32 Obwodowe Komisje Wyborcze - 31 dla każdego z wydzielonych na obszarze miasta obwodów do głosowania plus jedną dla pacjentów łomżyńskiego szpitala.

Członkami obwodowych komisji w Łomży mogli zostać mieszkańcy miasta znajdujący się w stałym rejestrze wyborców. Prawo zgłaszania kandydatów przysługiwało wyłącznie pełnomocnikom komitetów wyborczych lub upoważnionym przez nich osobom pod warunkiem zarejestrowania w okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. 
Zgodnie z prawem komisje mogą maksymalnie liczyć po 9 osób (za wyjątkiem komisji w szpitalach, wiezieniach czy domach pomocy społecznej gdzie może to być 7 osób)  przy czym 8 osób pochodzi ze zgłoszeń od komitetów, a jedna wskazana jest bezpośrednio przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.  

Za udział w pracach komisji obwodowej członek komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę, która w najbliższych wyborach do PE wynosi 160 zł za czas pracy członka w dniu wyborów związany z ich przebiegiem (nadzór nad głosowaniem i liczenie głosów).


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0