wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Dla świętego Jana Pawła II

Tysiąc sto flag polskich biało-czerwonych i papieskich żółto-białych wywieszono w Łomży z okazji niedzielnej kanonizacji Jana Pawła II. Dziś błogosławiony, a od niedzieli święty Jan Paweł II jest honorowym obywatelem Łomży. Ten tytuł nadała mu Rada Miasta Łomży 4 czerwca 1995 roku, w czwartą rocznicę papieskiej wizyty w mieście. Papież z apostolską wizytą gościł w Łomży dwa dni 4 i 5 czerwca 1991 roku. Było to bezsprzecznie najważniejsze wydarzenie ostatnich lat w mieście.

Ociec Święty w 1991 roku przybył do Polski z hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Była to jego czwarta pielgrzymka do rodzinnego kraju. Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II przekonywał rodaków, że odzyskana wolność jest zadaniem i historyczną szansą, której nie można zmarnować. Zachęcał do sięgnięcia do fundamentu wiary, czyli Dekalogu. "Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata". 
Podczas spotkania z wiernymi na placu przy budowanym wówczas Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w homilii nawiązując do szóstego przykazania pytał: „Co się stało z przykazaniem: „Nie cudzołóż” w naszym polskim życiu?” To bolesne pytanie skierował Ojciec Święty do polskich rodzin, małżonków i narzeczonych. Przestrzegał przed kolejnym złudzeniem wolności, jakie daje cudzołóstwo i rozwiązłość. „Ten, który uczy: nie cudzołóż, jest Dobrym Pasterzem, Pasterzem ludzkiej miłości, którą chce uczynić piękną, trwałą, wieczną, nierozerwalną”. 
Jan Paweł II w Łomży z wiernymi spotkał się dwa razy. Drugie spotkanie w katedrze łomżyńskiej było spotkaniem z Litwinami. Ojciec Święty ukazał więzy od wieków łączące Litwinów z Polakami i zachęcił, by ta więź coraz bardziej się umacniała w duchu Chrystusowej miłości i jedności. 

Podczas wizyty w Łomży papież koronował obraz Matki Bożej z łomżyńskiej katedry nazywając Ją Matką Pięknej Miłości.

Zobacz: Wizyta Papieża w Łomży w 1991 roku


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0