czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

MPWiK przegrał w sądzie sprawę bonów świątecznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży przez trzy lata z naruszeniem prawa wydawało bony towarowe pracownikom z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Teraz miejska spółka musi zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych zaległych składek ZUS. Sąd Apelacyjny w Białymstoku odrzucił odwołanie spółki od niekorzystnego dla niej wyroku sądu w Łomży.

Przez trzy lata (2007, 2008 i 2009) łomżyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na bony towarowe dla pracowników z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia wydało blisko 180 tysięcy złotych. I choć środki na nie pochodziły z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a ich wypłatę i wysokość uzgadniano ze związkami zawodowymi, zasady ich wypłaty zakwestionował ZUS. Po kontroli w miejskiej spółce ZUS uznał iż były one formą dodatkowego wynagrodzenia pracowników, a nie pomocy socjalnej i domagał się opłacenia od nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Bezprawność zasad wydawania bonów w miejskiej spółce potwierdził Sąd Okręgowy w Łomży uznając że regulamin funduszu socjalnego w tej firmie nie przewidywał przekazywania pracownikom bonów towarowych z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Sąd uznał także że były one rozdzielane nawet wbrew ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, bo spółka wypłacając je nie badała sytuacji finansowej poszczególnych pracowników. Ustalenia sądu w Łomży potwierdził teraz także Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
„Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych i na ich podstawie wywiódł trafne wnioski. Sąd Apelacyjny w całości aprobuje stanowisko Sądu Okręgowego wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku i ustalenia poczynione przez Sąd Okręgowy przyjmuje za swoje” - czytamy w opublikowanym wczoraj uzasadnieniu wyroku oddalającym apelację w wniesioną przez MPWiK.
Sąd Apelacyjny zasądził także od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

zobacz: „Bezprawne bony” w MPWiK


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0