środa, 21 lutego 2018 napisz DONOS@
wiadomość z www.radio.bialystok.pl

Przetarg na przebudowę drogi do Warszawy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w piątek (13.09) przetarg na przebudowę odcinka drogi krajowej nr 8. Chodzi o 15-kilometrowy fragment od obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa do Mężenina. Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma węzłami drogowymi ("Kołaki" i "Mężenin"), obiektami inżynierskimi, urządzeniami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu. Powstaną również drogi zbiorcze i dojazdowe.

Ogłaszane w tym roku postępowania mają tryb przetargu ograniczonego. W pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Tu ocenie podlegać będzie potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20), otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, a kryterium wybory - oprócz ceny - będzie również termin wykonania oraz okres gwarancji.

Podpisywanie umów z wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, przewidziane jest w przyszłym roku. Natomiast oddanie do użytku ma nastąpić najpóźniej w 2017 r.

Do końca roku zostaną jeszcze ogłoszone przetargi na dwa pozostałe fragmenty podlaskiego odcinka ósemki. W standardzie drogi ekspresowej powstanie fragment trasy o długości ok. 14 km od Mężenina do Jeżewa (przetarg do końca października) i fragment trasy o długości prawie 15 km od obwodnicy Zambrowa do granicy województwa (przetarg do końca listopada).

Najpóźniej do 2020 roku, po wybudowaniu odcinków mazowieckich, droga z Białegostoku do Warszawy będzie w całości ekspresówką.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0