czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Nie było miejsca dla DH Ptaki Ptakom... w Łomży

59. Drużyna Harcerska Ptaki Ptakom z Łomży, pod komendą podharcmistrza Krzysztofa Pyczota nie działa już w ramach Hufca Łomża ale Hufca Kolno - Zapewniamy że nadal jesteśmy Drużyną z Łomży i nasza działalność w ogóle się nie zmieni ciągle będziemy pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie ale pod sztandarem Hufca Kolno, w łomżyńskim hufcu nie ma dla nas miejsca – druh Krzysztof Pyczot. O tym, że znana i lubiana w Łomży drużyna harcerska ciągle działa świadczyć może jej udział w obchodach 100 lecia Harcerstwa Polskiego na Ziemi Białostockiej, podczas której wręczony został Sztandar dla Chorągwi Białostockiej imienia Ryszarda Kaczorowskiego.

Krzysztof Pyczot i Karolina Kaczorowska
Krzysztof Pyczot i Karolina Kaczorowska

- W czasie uroczystości jaka miała miejsce w niedzielę 8 września 2013 roku na terenie Pałacu Branieckich spotkało się ponad 500 harcerzy i harcerek z całej Chorągwi Białostockiej, na którą to przyjechała osobiście Druhna Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Małgorzata Siennica i w obecności najwyższych władz wojewódzkich jak i kościelnych z poszczególnych diecezji na terenie których znajdują się poszczególne hufce wręczenia Sztandaru dla naszej Chorągwi który to sztandar odbierał Druh Komendant Chorągwi harcmistrz Andrzej Bajkowski – relacjonuje podharcmistrz Pyczot. - Nasza drużyna podczas tej wspaniałej i dostojnej uroczystości spotkała się z Druhną Naczelnik Harcmistrzynią Małgorzatą Siennicą, która z zadowoleniem przyjęła naszą decyzje o zmianie Hufca, spotkaliśmy się także z druhną Harcmistrzynią Barbarą Wachowicz wielką patriotką oddaną harcerką.

Krzysztof Pyczot spotkał się osobiście z Druhną Harcmistrzynią Karoliną Kaczorowską, żoną Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, i zaprosił ją do odwiedzenia Łomży co przyjęła z wielką radością, bo nigdy nie była w naszym grodzie nad Narwią.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0