poniedziałek, 19 lutego 2018 napisz DONOS@

Budownictwo w Łomży hamuje

Spada liczba pozwoleń na budowę domów wydawanych w Łomży. W pierwszym półroczu 2013 roku w łomżyńskim ratuszu wydano ich 19, podczas gdy dwa lata temu, w tym samym czasie, było ich o ponad 50% więcej. Wśród tegorocznych pozwoleń tylko jedno dotyczy budowy budynku wielorodzinnego.

Fot. archiwum
Fot. archiwum

O ile jeszcze w 2011 roku, tylko w ciągu pierwszych jego 6 miesięcy, miejscy urzędnicy wydali 29  pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych. Ogromna większość dotyczyła domów jednorodzonych, a dwa wielorodzinnych. Już w ubiegłym roku widoczny był duży spadek. Liczba wydanych w pierwszym półroczu pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych spadła do 21, przy czym w tej grupie trzy dotyczyły budynków wielorodzinnych. W 2013 roku kryzys dalej się pogłębia. Pozwoleń na domy jednorodzinne wydano tylko 18 i jedno na dom wielorodzinny. 
Z analizy składanych wniosków wynika, że powierzchnie budowanych nowych domów w mieście wahają się od 125m² do 230m², a średnia wielkość obiektów mieszkalnych - kształtuje się na poziomie ok. 160m² powierzchni użytkowej. 
Jak podaje ratusz generalnie na terenie miasta Łomży nie występują obszary o dużej koncentracji zabudowy mieszkaniowej – nowo budowane budynki rozkładają się ona w miarę równomiernie „z niewielką przewagą dominowania obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża – Zawady Przedmieście wraz z terenami przyległymi do tego planu”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0