wtorek, 20 lutego 2018 napisz DONOS@

Czerniawski zabrał świąteczne nagrody urzędnikom

Nagroda z okazji „3 Maja” była ostatnią świąteczna nagrodą na jaką mogli liczyć urzędnicy ratusza. Prezydent Mieczysław Czerniawski wczoraj (13 maja 2013 roku) wydał zarządzenie likwidujące nagrody uznaniowe wypłacane przy okazji świąt 3 Maja i 11 Listopada. Prezydent znacząco obciął też pulę środków na nagrody uznaniowe. Dotychczas fundusz nagród obejmował 3% planowanej wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego, a teraz ma to być jedynie 0,5%. Nowe zarządzenie prezydenta ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca.

Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski
Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski
zmiany art. 8 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży
zmiany art. 8 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży

Podpisanym w poniedziałek zarządzeniem prezydent Czerniawski zmienił § 8 ustalonego w 2009 roku przez prezydenta Jerzego Brzezińskiego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.  Artykuł ten dotyczy nagród uznaniowych.
Najważniejsza zmiana dotyczy ścięcia środków na  nagrody z 3% do 0,5% planowanej wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Fundusz nagród może być przez prezydenta zwiększony o oszczędności powstałe w budżecie wynagrodzeń osobowych z tytułu wypłat zasiłków chorobowych, refundacji PUP wynikających z zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, udzielanych urlopów bezpłatnych, itp. Znika jednak zapis, że fundusz ten „może być także podwyższony przez Prezydenta Miasta w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia”.
Prezydent wykreślił także zapisane w regulaminie terminy wypłat nagród z okazji świąt 3 Maja (nagroda z tego tytułu obejmowała okres pracy od 1 listopada poprzedniego roku do 30 kwietnia danego roku) i 11 Listopada (za okres pracy od 1 mają do 31 października danego roku). 
Teraz nagrodę uznaniową będzie można otrzymać za „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”, „za wykonywanie zadać o wysokim stopniu złożoności i trudności” i za znacznie zwiększonej dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków pracownika”, „wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika” i „podjęcie działań usprawniających na stanowisku pracy”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0