czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Po raz 11 Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Wyznaczeni prokuratorzy Prokuratur Rejonowych w Łomży, Zambrowie Wysokiem Mazowieckiem, Kolnie i Grajewie oraz Prokuratury Okręgowej w Łomży będą w godzinach urzędowania pełnili dyżury, w ramach których będą przyjmowali pokrzywdzonych. W Łomży będzie także możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa i prawnika.

Dyżury specjalistów podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw będą odbywały się w 16. Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karny i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw. 
W województwie podlaskim taki ośrodek znajduje się w Suwałkach (OPOPP Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat" ul. Kościuszki 96 16-400 Suwałki www.pryzmat.org.pl e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl tel. 0 87 565 02 58), ale ma także filię w Łomży. Funkcje tę pełni Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR (ul. Wojska Polskiego 29, Łomża) gdzie we wtorek i czwartek w godzinach 14.15 – 16.15 dyżurował będzie psycholog, a w czwartek od 12.00 do 16.00 także prawnik. 

Poza tym Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zapowiedziała uruchomienie internetowego forum dyskusyjnego, na którym w godzinach od 12:00 do 14:00 dyżurować będą policjanci. Zaplanowano, że każdy dzień na forum poświęcony zostanie innemu zagadnieniu: poniedziałek - uzależnieniom, wtorek - przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej, środę - tolerancji i prawom człowieka, czwartek - problematyce ruchu drogowego, piątek - małoletnim pokrzywdzonym przestępstwem. Jak zapowiada policja na forum można będzie anonimowo zasięgnąć porady, podzielić się doświadczeniami czy opiniami na temat pomocy ofiarom przestępstw.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0