Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 26 września 2023 napisz DONOS@

Ślady PRL Konkurs dla licealistów

Adresatem tego dwuetapowego konkursu są licealiści. W pierwszym etapie należy przedstawić oryginalną pracę pisemną (reportaż historyczny, esej, opracowanie, itp.) lub stworzoną przez siebie stronę internetową, przedstawiającą historię wybranego śladu PRL – przedmiotu powstałego w Polsce komunistycznej, nadal obecnego w naszym życiu. W drugim etapie autorzy najlepszych prac bronią swoich tez przed Komisją Konkursową złożoną z wybitnych ekspertów. Organizatorem konkursu jest Collegium Civitas – uczelnia specjalizująca się w naukach społecznych (www.civitas.pl). Patronami konkursu są: Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, Magazyn Historyczny „Mówią Wieki” i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Główną nagrodą w konkursie jest indeks Collegium Civitas – bezpłatne studia licencjackie w prestiżowej szkole wyższej, wartości ponad 20.000 zł. Druga nagroda to 50% zniżka w czesnym (wartości 10.000 zł). Finaliści otrzymają ponadto nagrody książkowe i prenumeratę Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”, a autorzy pozostałych wyróżnionych prac – dyplomy. Najlepsze prace będą opublikowane na stronach internetowych Collegium Civitas i patronów konkursu oraz w czasopiśmie „Mówią Wieki”. Przewidziane są także nagrody dla nauczycieli laureatów.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.civitas.pl

Wskazówki dla uczestników
Przedstaw historię znanego Ci śladu po PRL – rzeczy lub instytucji powstałej w Polsce w latach 1944 – 1989, nadal obecnej w naszym życiu. Może to być przedmiot materialny - mały (np. mebel, flaga, zabawka, znaczek, strój, itd.) lub duży (pomnik, budynek, fabryka, ulica lub nawet całe miasto). Może to być także instytucja, np. szkoła, urząd, przedsiębiorstwo, spółdzielnia, organizacja społeczna. Wybór tematu zależy tylko od Twojej spostrzegawczości i pomysłowości. Ważne, by w historii wybranego przedmiotu pokazać jej polityczne i społeczne czynniki - uwarunkowania właściwe czasom PRL, zmiany jakie w historii tego przedmiotu przyniósł 1989 r. i jego losy najnowsze. Postaraj się, by ta szczególna historia, skupiona na losach pojedynczego obiektu, odzwierciedlała historię ogólniejszą: jakieś ważne zjawisko (zjawiska) społeczne, cechy systemu politycznego lub kultury tamtych czasów, wreszcie zmiany, które w tych dziedzinach nastąpiły wraz z końcem PRL i przekształceniami po 1989 r. Pamiętaj o ludziach, którzy tę historię tworzyli. Zastanów się w jakim sensie PRL jest zamkniętym rozdziałem przeszłości, a w jakim sensie i w jakich postaciach PRL jest nadal obecny w naszej współczesności. Prace możesz uzupełnić ilustracjami.

Skład Komisji Konkursowej:
dr Bohdan Szklarski, politolog, Collegium Civitas, (przewodniczący)
dr Krzysztof Persak, historyk, Biuro Edukacji Publicznej IPN
Jacek Strzemieczny, Centrum Edukacji Obywatelskiej
prof. dr hab. Andrzej Szpociński, socjolog, Collegium Civitas
prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, antropolog, Collegium Civitas
Dominik Pick, historyk, Collegium Civitas, (sekretarz)

Warunki konkursu:
Etap I: Przedstawić pracę pisemną lub stronę www na temat: „Ślady PRL”, uwzględniające podane poniżej wskazówki. Praca pisemna powinna mieć objętość ok. 5-8 stron (po 1800 znaków na stronę ze spacjami), a strona www nie może zawierać więcej niż 14 tys. znaków informacji tekstowej. Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, wcześniej nie publikowane, oparte na samodzielnie zebranych materiałach. Wszelkie zapożyczenia i cytaty powinny być zaznaczone i wskazane w przypisach.

Komisja Konkursowa oceni prace zwracając szczególną uwagę na następujące kryteria:
1. Wiedza na temat PRL – historii społecznej, politycznej i gospodarczej, oraz przekształceń od roku 1989;
2. Oryginalność tematu;
3. Własna, ciekawa interpretacja losów rzeczy i ludzi;
4. Klarowność, właściwy porządek i zwięzłość wywodu;
5. Poprawność stylu i języka.

Nadsyłanie prac
Prace pisemne należy nadsyłać w dwu postaciach jednocześnie:
1. w postaci elektronicznej (pliku w formacie MS Word lub .rtf) na adres e-mail: konkurs@collegium.edu.pl oraz
2. wydruk w dwu egzemplarzach na adres: Collegium Civitas, PKiN, XII p., 00-901 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs –Ślady PRL”.
Strony internetowe należy nadsyłać na płycie CD na adres Collegium Civitas.

Prace należy wysłać najpóźniej dnia 6 lutego 2005 r. Prace pisemne, które napłyną pocztą elektroniczną po godz. 8.00 dnia następnego nie będą oceniane. W przypadku przesyłek z wydrukami lub stronami WWW decyduje data stempla pocztowego.

Do nadsyłanych prac należy dołączyć wypełniony formularz, dostępny na stronie www.civitas.pl/konkurs.

Etap II: Rozmowy indywidualne Komisji z autorami najlepszych prac (obrona pracy). Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na rozmowy – obrony prac przed Komisją Konkursową. O terminie tego spotkania zostaną powiadomieni niezwłocznie po zamknięciu I etapu konkursu. Zwycięzcy II etapu zostaną przez Komisję wybrani przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1.Przekonywujące przedstawienie i obrona tez zawartych w pracy konkursowej.
2.Wykazanie się wiedzą i zrozumieniem najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza jej aspektów społeczno-politycznych.
3.Przedstawienie swoich opinii we właściwym kontekście: wydarzeń politycznych, procesów społecznych i zjawisk kulturowych.

Planowany termin rozmów: 5 marca 2005 r., w siedzibie Collegium Civitas (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, XII piętro).

Bliższe informacje na temat konkursu, w tym jego Regulamin, dostępne są na stronie www.collegium.edu.pl/konkurs Inne informacje można uzyskać u p. Dominika Pick, e-mail: konkurs@collegium.edu.pl, tel.: (22) 656 71 80.
230804070022.gif

 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę