poniedziałek, 19 marca 2018 napisz DONOS@

Oferta pracy

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży poszukuje pracownika do działu edukacji i promocji I. Wymagania - wykształcenie wyższe- kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika kulturalno-oświatowa, pedagogika o specjalności animacja społeczno-kulturowa, - znajomość języka angielskiego - obsługa komputera, urządzeń biurowych, aparatu fotograficznego itp. oraz programów (MS Office) i graficznych (np. Corel), - komunikatywność, kreatywność - umiejętność pracy w zespole, - dobra organizacja pracy, samodzielność, - dyspozycyjność. II. Ogólny zakres wykonywanych zadań

- organizacja i współuczestnictwo w organizacji wystaw czasowych, edukacyjnych w muzeum jak i poza obiektami muzealnymi oraz wernisaży i imprez organizowanych przez muzeum

- organizacja przy współudziale oddziałów i działów muzeum działań w zakresie upowszechniania wiedzy o działalności i zadaniach muzeum

- współdziałanie w zakresie opracowywania i wydawania materiałów do informatorów, katalogów, przewodników, informacji na stronę internetową, portale społecznościowe i inne działania informacyjne i promocyjne

- współpraca ze szkołami różnych typów, placówkami kultury, instytucjami, zakładami pracy itd. w zakresie popularyzacji i upowszechniania działalności muzeum – lekcje, warsztaty, odczyty, spotkania, koncerty itp.

- przygotowywanie i prowadzenie warsztatów, lekcji , imprez muzealnych itp

- oprowadzanie zwiedzających po wystawach stałych i czasowych, obsługa kasy fiskalnej, sklepiku muzealnego i udzielanie informacji w zakresie swoich kompetencji środkom masowego przekazu.

III. Wymiar czasu pracy : pełny etat

IV. Termin i miejsce składania ofert - CV:

1.12. – 31.12. 2014 r. Muzeum Północno-Mazowieckie Łomża ul. Dworna 22c, pokój 18

 

 

Grzegorz Gwizdon
śr, 26 listopada 2014 11:57
Data ostatniej edycji: śr, 26 listopada 2014 12:11:40

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0