czwartek, 22 lutego 2018 napisz DONOS@

Nabór 2014 - Harmonogram

Szanowni Rodzice, przedstawiamy Państwu Harmonogram Naboru dzieci na nowy rok szkolny 2014/2015. PRZEDSZKOLE 10 marca 2014 r. - Opublikowanie internetowego informatora o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradnika dla rodziców. od 10 do 21 marca 2014 r. - Przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 24 marca do 4 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00 - Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – przyjmowanie dokumentów w placówkach – zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji. 14 kwietnia 2014r. o godz. 15:00 - Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

PRZEDSZKOLE

10 marca 2014 r.

Opublikowanie internetowego informatora o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradnika dla rodziców.

od 10 do 21 marca 2014 r.

Przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

od 24 marca do 4 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00

Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – przyjmowanie dokumentów w placówkach – zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji.

14 kwietnia 2014r.

o godz. 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

10 marca 2014 r.

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach podstawowych i poradnika dla rodziców.

od 10 marca do 18 kwietnia 2014 r. do godz.15:00

Przyjmowanie zgłoszeń od rodziców starających się o przyjęcie ich dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych.

25 kwietnia 2014 r.

o godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych.

GIMNAZJUM

17 marca 2014 r.

Opublikowanie internetowego informatora o gimnazjach i poradnika dla kandydata.

od 23 marca

do 30 kwietnia 2014 r.

do godz.15:00

Przyjmowanie podań w gimnazjach.

od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 15:00

Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

4 lipca 2014 r.

o godz. 15:00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjów.

SZKOŁA PONADGIMNZJALNA

24 marca 2014 r.

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz poradnika dla gimnazjalisty.

od 23 kwietnia do 30 maja 2014 r. do 15:00

Przyjmowanie podań w szkołach ponadgimnazjalnych.

od 2 czerwca do 13 czerwca do godz. 15:00

Składanie dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami

od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 15:00

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych przez szkoły dokumentów i zaświadczeń uwzględnianych w punktacji.

3 lipca 2014 r.

o godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.

od 4 lipca do 7 lipca 2014 r.

do godz. 15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8 lipca 2014 r. o godz. 15:00

Ogłoszenie wolnych miejsc

do 9 lipca do 10 lipca 2014 r.

do godz. 12:00

Nabór uzupełniający – składanie dokumentów

10 lipca 2014 o godz. 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych

Agata Komorowska
pt, 28 lutego 2014 22:31
Data ostatniej edycji: so, 01 marca 2014 16:51:16

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0