środka, 21 lutego 2018 napisz DONOS@

Misja Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży

Foto: Misja Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży
Agata Komorowska cz, 25 września 2008 01:52

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty zasób słów, rysowały, malowały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Wizja Przedszkola Publicznego 5 w Łomży

Foto: Wizja Przedszkola Publicznego 5 w Łomży
Agata Komorowska cz, 25 września 2008 01:49

WIZJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY 1. Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. 2. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Przestrzega praw dziecka. 3. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego harmonijny rozwój, potrzeby i zainteresowania. 4. Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość wyrównywania szans edukacyjnych. 5. Oferta edukacyjna przedszkola rozwija u dzieci kreatywność, innowacyjność, inicjatywność. Nasi wychowankowie wyposażeni w umiejętności językowe, informatyczne, matematyczne i społeczno-przyrodnicze dążą do osiągania sukcesów. Przedszkole promuje indywidualne talenty i uzdolnienia w środowisku lokalnym. 6. Placówka skutecznie promuje zdrowy styl życia i wpaja wartości proekologiczne. 7. Wspólnie z rodzicami przedszkole buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. 8. Kadra pedagogiczna stale poszerza swoje kompetencje. Stosowane i wykorzystane aktywne metody pracy, innowacje, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. 9. Rozbudowany budynek przedszkola, wzbogacony o nowoczesne wyposażenie ma wpływ na wysoki poziom pracy. 10. Absolwent naszego przedszkola osiąga wysoki poziom dojrzałości szkolnej, łatwo adaptuje się w nowym środowisku, śmiało stawia czoło porażkom.

Koncepcja Przedszkola Publicznego Nr5 w Łomży

Agata Komorowska cz, 11 grudnia 2014 01:35

Przedszkole posiada Koncepcję Pracy na lata 2016 - 2019 opracowaną przez Radę Pedagogiczną we współpracy z rodzicami. Koncepcja wynika z diagnozy potrzeb wychowanków, specyfiki pracy przedszkola i zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego. Na początku każdego roku szkolnego Koncepcja może być zmodyfikowana na wniosek Rady Pedagogicznej lub rodziców. Rodzice zostają zapoznani z Koncepcją każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodziców.

Kadra pedagogiczna

Foto: Kadra pedagogiczna
Agata Komorowska cz, 25 września 2008 01:26

W przedszkolu zatrudnionych jest dyrektor i jedenaście nauczycielek (w tym logopeda) na pełnych etatach, katechetka, i nauczyciel rytmiki. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój.

Rada Rodziców

Foto: Rada Rodziców
Agata Komorowska cz, 25 września 2008 01:16

W przedszkolu działa Rada Rodziców. Do Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016 wybrano:

Kontakt

Foto: Kontakt
Agata Komorowska cz, 25 września 2008 01:11

Adres: Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Sikorskiego 216 18-400 Łomża tel. 0(86) 218 22 36 e-mail: przedszkole.5.lomza@interia.pl

« · 1 · »
 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0