Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 22 września 2023 napisz DONOS@

ŚWIĘCI NA 1 CZERWCA:

S. Stefania OSB so, 01 czerwca 2019 08:34


-Święty Enekon z Oña (ok. 990–1057)

Pochodził z okolic Bilbao. Żył najpierw jako pustelnik. Potem wstąpił do benedyktynów w Pena, w Aragonii. Po jakimś czasie znów wrócił do eremu. Gdy Sanchez, król Nawarry, chciał w 1010 roku opactwo benedyktyńskie w Oña (Kastylia) podporządkować obserwie kluniackiej, wezwał go do objęcia rządów w tym ośrodku. Dzięki Inigonowi opactwo zakwitło. Zmarł 1 czerwca 1057 roku. Nie jest rzeczą pewną, czy Aleksander III kanonizował go formalnie w 1163 roku. Klemens XII przychylił się do prośby króla Hiszpanii Filipa V i kazał go wpisać do Martyrologium Rzymskiego jako Eneko. Popularnie nazywano go Inigo. Pod tym też imieniem otrzymał go na chrzcie jako swego patrona Ignacy Loyola.
===
-Święty Atto z Oña (+1044)

Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Starej Kastylii w Hiszpanii pod św. Enekonem. Potem został biskupem.
===
-Święty Bernard z Poblet (+1180)

Te dzieci Almanzora kalifa Muslima z Léridy w Katalonii naprawdę nazywały się Achmed, Zoraida i Zaida. Achmed (Bernard) nawrócił się i wstąpił do cysterskiego klasztoru w Poblet koło Tarragony. Nawrócił obie swoje siostry Marię i Garcię i próbował też przywieźć do wiary swojego brata. Almanzor aresztował ich ściął im głowy.
===
-Święty Gaudenty z Ossero (+1044)

Był przyjacielem św. Piotra Damiani. Gaudenty został biskupem w Istrii w Chorwacji w 1030 roku. Był szykanowany przez innych przywódców religijnych, którzy udali się do Rzymu by go odwołano ale rozchorowali się w Ankonie. Zrezygnował z biskupstwa w 1042 roku i wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego Spędził swoje ostatnie dni na nieustannej modlitwie.

ŚWIĘCI NA 31 MAJA:

S. Stefania OSB pt, 31 maja 2019 08:18


-Święta Mechtylda z Edelstetten (+1160)

Była córką hrabiego Bertolda z Andechs w ówczesnej Bawarii w Niemczech. Hrabia i jego żona Zofia ufundowali klasztorbw swoim majątku w Diessen w Bawarii. Mechtylda trafiła tam w wieku 5 lat. Została tam mniszką benedyktynką a później ksienią. W 1153 roku biskup Augsburga powierzył jej kierowanie opactwem w Edelstetten. Mech tylda była czczona z powodu jej mistycznych darów i cudów. Zmarła w Diessen 31 maja.
===
-Święty Witalis z Asyżu (+1370)

Jego żywot powstał późno i zawarte w nim szczegóły trudno sprawdzić w zachowanych dokumentach. Miał być zrazu jednym z tych rzezimieszków, którzy w XIV stuleciu niepokoili całą nizinę wokół Spoleto. Nawróciwszy się, odbył kilka pielgrzymek do sanktuariów Italii, Francji i Hiszpanii. Osiadł potem w pustelni na górze Subasio (koło Asyżu), u stóp której usadowiło się opactwo benedyktyńskie.W tym właśnie opactwie złożył profesję zakonną. Zmarł 31 maja 1370 roku. Niektórzy przedstawiali go mylnie jako tercjarza franciszkańskiego.

ŚWIĘCI NA 30 MAJA:

S. Stefania OSB śr, 29 maja 2019 21:09


-Święty Hubert z Noyon (+714)

Nazywany był czasem Hugbert. Został mnichem benedyktyński w Bretigny koło Noyon we Francji w wieku 20 lat.
===
-Święty Madelgizyl (+ok. 685)

Jak jego mistrz, św. Furzeusz, pochodził z Irlandii. Był potem mnichem w Burghcastle, w hrabstwie Suffolk. Następnie razem z Furzeuszem zakładał klasztory w Lagny i w Péronne. Po śmierci mistrza schronił się do Saint-Riquier i osiadł w pustelni. Zmarł 30 maja około r. 685. W okolicach Saint-Riquier czczono go dość intensywnie.
===
-Błogosławiony Wilhelm Scott (+1612)

Maurus Wilhelm Scott był benedyktynem. Został powieszony i ćwiartowany za kapłaństwo w Tyburn w 1612 roku. Został beatyfikowany w 1929 roku. Jego wspomnienie obchodzi się 30 maja.

ŚWIĘCI NA 29 MAJA:

S. Stefania OSB śr, 29 maja 2019 08:42


-Błogosławiony Piotr Petroni (+1361)

Mając 17 lat wstapił do kartuzów w Magggiano pod Sieną. Przyczynił się do nawrócenia Boccaccia. Zmarł w 1361 roku.
====
-Święty Gerald z Macon (+927)

Był opatem benedyktyńskim w Macon przez 40 lat a potem udał się do innego opactwa, gdzie spędził ostatnie dni swego życia na modlitwie.
====
-Święci Feliks, Jan, Votus z Atares (+750)

Votus i Feliks byli braćmi z Saragossy z Hiszpanii. Porzucili oni ziemskie interesy i obrali pustelnicze życie. Udali się do Pyrenees, gdzie dołączył do nich Jan. To miejsce znajdowało się na skale (nazywanej péna). Na tym miejscu powstało benedyktyńskie opactwo św. Jana de la Péna.

ŚWIĘCI NA 28 MAJA:

S. Stefania OSB wt, 28 maja 2019 08:38


-Błogosławiony Lanfranck z Canterbury (1005 – 1089)- patrz obok
====
-Święty Wilhelm z Gellone (+812)

Urodził się ok. połowy VIII wieku jako syn hrabiego Teodoryka i Audy, córki Karola Młota. Z drugą żoną Witburgą miał siedmioro dzieci. Gdy zaczęły się niepokoje, wzniecane przez Basków i muzułmanów, Karol Wielki, jego kuzyn, mianował go księciem Tuluzy i margrabią Septymanii. Odparł wówczas niebezpieczeństwo ze strony Basków. Mniej szczęścia miał w starciu z muzułmanami. Gdy w 793 roku siły emira Hishama I pustoszyły ziemie na południe i północ od Pirenejów, nie potrafił ich powstrzymać i pod Villedaigne został pobity. Wokół tych wydarzeń rozwinie się twórczość epicka, w której występować będzie jako Wilhelm Krzywonosy lub Wilhelm Orański. Potem uczestniczył w następnych wyprawach przeciw Baskom i muzułmanom. Brał również udział w obleganiu Barcelony, która padła na początku kwietnia 801 roku. Wtedy to zapewne mianowany został margrabią Hiszpanii. Ufundował następnie opactwo benedyktyńskie w Gellone, do którego ściągnął mnichów św. Benedykta z Anianu. W 806 roku przyjął tam habit. Był potem zakonnikiem przykładnym, wiernym regule. Od biskupa Hermana z Halberstadt otrzymał florilegium tekstów Ojców Kościoła o mistycznym zjednoczeniu duszy z Bogiem. Zmarł może 28 maja 812 roku. Aleksander II kanonizował go w 1066 roku. W XII stuleciu opactwo przybrało nazwę od imienia założyciela. Nowe Martyrologium Rzymskie wspomina go jako gorliwego zakonnika.

ŚWIĘCI NA 27 MAJA:

S. Stefania OSB pon, 27 maja 2019 08:35


-Święty Augustyn z Canterbury (+604/605)

Augustyn z Canterbury, nazywany jest apostołem Anglii. Grzegorz Wielki. zdecydował się wysłać do Anglosasów wyprawę misyjną (596), Augustyn był zapewne przeorem w benedyktyńskim klasztorze na Monte Celio w Rzymie. Postawiony na czele czterdziestoosobowej grupy, wyruszył posłusznie w drogę, a otrzymawszy prawdopodobnie w Galii sakrę biskupią, na początku 597 roku stanął na wysepce Thanet u ujścia rzeki Stour. Król Kentu, Etelbert, żonaty z chrześcijanką Bertą, przyjął go życzliwie i wprowadził do swej stolicy Canterbury, gdzie ponadto dał mu teren pod budowę opactwa Świętych Piotra i Pawła. Praca misjonarzy okazała się skuteczna, toteż papież wysyłając do Anglosasów następną ekipę misyjną posłał Augustynowi paliusz i zalecił ustanowienie dwóch metropolii. Dzieła tego w pełni Augustyn nie zrealizował, niemniej ustanowił biskupstwa w Londynie i Yorku, jego zaś pracę z powodzeniem kontynuowali uczniowie. Nie udało się Augustynowi pozyskać pierwotnych mieszkańców wyspy, Brytów (po części już chrześcijan), którzy stronili od niego. Nie zdołał też osiągnąć porozumienia z przedstawicielami starodawnej chrześcijańskiej hierarchii celtyckiej (synody -Pod Dębem- w latach 602-603). Zmarł 25 maja 605 lub 606 roku. Pochowano go we wspomnianym opactwie, które później przemianowano na klasztor jego imienia. Anglicy nazywają go „Austin” i czcą jako apostoła Anglii. Wspomnienie ongiś obchodzono 28 maja, natomiast w kalendarzu rzymskim (1969) widnieje pod dniem poprzednim. W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim lub jako benedyktyn.

ŚWIĘCI NA 26 MAJA

S. Stefania OSB nie, 26 maja 2019 10:38


-Święty Lambert Peloquin z Vence (1080-1154)

Urodził się w Baudun i został mnichem w benedyktyńskim opactwie w Lérins. W 1141 roku wbrew swojej woli został wybrany biskupem w Vence w Provence. Jest znany ze swego nauczania i czynienia cudów.
==
-Świety Guinizo z Monte Cassino (+1050)

Mnich benedyktyński w Hiszpanii a potem pustelnik na Monte Cassino we Włoszech. Był bardzo czczony jako wzór pustelnika.
==
-Święty Oduvald z Melrose (+696)

Urodził się w Szkocji. Wybrał życie monastyczne i został wybrany opatem benedyktyńskim w Melrose, które stało się jednym z największych duchowych centrów w epoce.

patrz poniżej

ŚWIĘCI NA 25 MAJA:

S. Stefania OSB so, 25 maja 2019 08:40


-Święty Aldhelm z Sherborn (+ok. 640- 709)

Święty Beda Czcigodny (673-735)
=
-Święty Bonifacy IV, papież (+ 615)
=
-Święty Gennadiusz z Astorgi (+936)

Pierwszą o nim wzmiankę znajdujemy w dokumencie z 880 roku. Był wtedy mnichemw Ageo. W dwa lata później przewodniczył grupie zakonników, wysłanych na odnowę benedyktyńskiego opactwa San Pedro de Montes. Tam też zostałopatem. Gdy w 898 rokuzmarł Ranulfo, biskup Astorgi, Alfons II zaproponował go na następcę. Stał się wtedy najbliższym współpracownikiem króla. Nie ucierpiały na tym ani jego obowiązki biskupie, ani życie mnisze, które wiódł nadal. Pozakładał nowe klasztory i poodnawiał inne. Po dwudziestu dwóch latach rządów złożył dymisję i za zgodą króla Ordo? II schronił się w eremie na Monte del Silencio. Przybywało tam wielu, by zasięgnąć jego rady. Zmarł w 936 roku na rękach św. Urbana, opata z Santiago de Pe-alba?. Pochowano go w kościele tego opactwa, który sam w stylu mozarabskim wybudował. Wspomnienie obchodzi się w dniu 25 maja.
=
-Święty Grzegorz VII, papież (1028- 1085)

życiorysy świętych- w załączniku

ŚWIĘCI NA 24 MAJA:

S. Stefania OSB pt, 24 maja 2019 08:40


-Błogosławiony Benedykt z Casssino

Rektor Kapui. Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego pod opatem Desideriusem (prawdopodobnie na Monte Cassino). Zmarł w 1055 r.,

ŚWIĘCI NA 23 MAJA:

S. Stefania OSB cz, 23 maja 2019 08:42


-Święty Guibert (Wibert) z Gorze (+962)- patrz obok
==
-Święty Honorat z Lacjum (+598)

Był opatem w pobliżu Subiaco, w Lacjum; stał na czele klasztoru, którym wcześniej kierował św. Benedykt. Zmarł w 598 roku.
==
-Święty Siagrusz z Nicei (+787)

Krewny Karola Wielkiego. Wstąpił do benedyktyńskiego opactwa w Lérins a później założył klasztor w St. Pons w Provence we Francji, gdzie został opatem. Kilka lat później został biskupem w Nicei.

patrz poniżej

ŚWIĘCI NA 22 MAJA:

S. Stefania OSB śr, 22 maja 2019 08:44


-Święty Atton z Pistoia (1070-1155)

Urodził się w 1070 roku, prawdopodobnie w Val de Peza, gdzie znajdował się słynny klasztor Passignano i gdzie przechowywano relikwie św. Jana Gwalberta. Był już kapłanem, gdy wstąpił do wallumbrozjanów. Niebawem został u nich opatem, a potem w 1120 roku, generałem zakonu. Jako taki pozakładał kilka nowych klasztorów. Około 1133 roku powołano go na stolicę biskupią w Pistoi, na której był następcą Hildebranda. Oddał się wtedy szeroko zakrojonej działalności: bronił dóbr kościelnych, walczył z symonią i konkubinatem księży, był mediatorem w sporach między sąsiadami itd. On też sprowadził z Compostelli relikwie św. Jakuba. Zmarł w 1143 roku, pozostawiając po sobie kilka pism, zwłaszcza Vita Ioannis Gualberti(BHL 4398), może także Żywot św. Bernarda z Parmy (BHL 1249). Spocząłw katedrze w Pistoi.
==
-Święty Boethian

Był Irlandczykiem. Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego i był uczniem św. Furseusza. Zbudował opactwo Pierrepoint w pobliżu Laon we Francji. Został zamordowany przez zbuntowanych mnichów.
==
-Święta Humilita z Faenzy (1226-1310)- patrz obok
==
-Święty Jan z Parmy (+985)

Jan z Parmy jest do dziś jednym z patronów tego miasta. Urodził się ok. 910 roku w Parmie, na południu Włoch. Podobno aż sześć razy pielgrzymował do Ziemi Świętej. Tam w Jerozolimie wstąpił do benedyktynów. Od 973 roku aż do śmierci, 22 maja 985 roku pełnił funkcję opata klasztoru benedyktyńskiego św. Jana Ewangelisty w Parmie.

patrz poniżej

ŚWIĘCI NA 21 MAJA:

S. Stefania OSB wt, 21 maja 2019 08:43


-Święta Isberga (+800)

Nazywana również Itisberga. Była mniszką w benedyktyńskim klasztorze w Aire w Artois we Francji i przypuszczalnie siostrą Karola Wielkiego. Jest czczona jako patronka tego regionu.
==
-Święty Adalryk (+888)

Staroniemiecki szlachcic. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru w Besue (Besuense), w diecezji Langres, został wraz z wielu innymi mnichami, torturowany i zamęczony na śmierć. Dokonali tego Duńczycy lub Normanie, którzy napadli na jego kraj, nazwani przez kronikarzy "okrutnymi dewastatorami".( S.S.Ansuinus. Mab.)
==
Święty Ageran z Béze (+888)

Mnich w klasztorze benedyktyńskim w Béze Cóte-d’Or we Francji. Stanąl w obronie świętych granic gdy armia Normanów zaatakowała. Towarzyszył czterem innym mnichom: Gerardowi, Genezjuszowi, Rodronowi i Silfradowi i z młodym chłopcem, prawdopodobnie nowicjuszem o imieniu Adalryk. Pozostali mnisi uciekli do klasztoru. Wszyscy z pozostałych dozorców zostali zamordowani ma ołtarzu.
==
Świety Ansuin z Béze (+888)

Był towarzyszem św. Agerana i został mnichem benedyktyńskim w Béze Cóte-d’Or we Francji podczas inwazji Normanów. Ageranus, Ansuinus i czworo mnichów i młodzieniec imieniem Adalryk zginęli na ołtarzu.

patrz poniżej

ŚWIĘCI NA 20 MAJA:

S. Stefania OSB pon, 20 maja 2019 08:52


-Święta Elfryda z Crowland (+ok. 840)

Była córką Offy, króla Mercji. W 794 roku Etelbert, młody władca zachodnich Anglów, przybył, by prosić o jej rękę. Ojciec, podmówiony przez matkę, kazał uśmiercić królewskiego pretendenta. Przerażona tą zbrodnią, Elfryda schroniła się w benedyktyńskim opactwie w Crowland i przywdziawszy habit, zamknęła się w celi przylegającej do kościoła. Nie wiemy, kiedy zmarła, stało się to jednak przed 840 roku. Szczątki razem z relikwiami innych świętych spalili Duńczycy w 870 roku. Wspomnienie obchodzono w dniu 20 maja.

ŚWIĘCI NA 19 MAJA:

S. Stefania OSB nie, 19 maja 2019 10:32


-Błogosławiony Alkuin z Yorku (ok. 735 – 804)
==
-Święci Bellatan i Savin z Montacuto

Pustelnicy zakonu kamedulskiego w Montacuto w Perugii we Włoszech.
=
-Święty Celestyn V, papież (+1296)
=
-Święty Dunstan z Canterbury (ok. 909-988)
=
-Święty Hadulf (+728)

patrz poniżej

ŚWIĘCI NA 18 MAJA:

S. Stefania OSB so, 18 maja 2019 08:31


-Święta Elgiva z Shaftesbury (+944)- patrz obok
===
-Święty Piotr Jednooki (Monoculus) (+1186)

Urodził się na zamklu Marlac, w pobliżu Cluny, w rodzinie spokrewnionej z panującymi. Habit przywdział w Igny, w cysterskim opactwie, które św. Bernard założył w 1126 roku. W 1155 roku został tam przeorem. Potem obrano go opatem w Valroy. Tam to zachorował, na skutek czego postradał oko. Wtedy to przylgnął doń przydomek Jednookiego. W 1169 roku został opatem w macierzystym Igny. W osiem lat później zamordowano Gerarda z Clairvaux za to, że zganił zakonnika, który prowadził gorszące życie. W dwa lata później obrano Piotra następcą Gerarda i Henryka, mianowanego kardynałem i biskupem Ostii. Nie czuł się na tym stanowisku dobrze, ale gdy chciał zgłosić rezygnację, Ludwik VII przynaglił go do pozostania na urzędzie. W 1185 roku papież Lucjusz III obarczył go misją zreformowania kongregacji z Granmont, w której konwersi podnieśli bunt. Potem papież wezwał go do Rzymu, i właśnie Piotr udzielił mu ostatnich sakramentów. W 1186 roku, w towarzystwie dwóch innych opatów, zaczął wizytację opactw afiliowanych do Clairvaux. Zanim przybył do Foigny, zachorował. Zmarł 29 października 1186 roku. Pochowano go w Clairvaux. Cystersi wspominali go 18 maja.
==
Święty Roland (Rotland) z Hasnon (+1084)

Był mnichem w Saint-Amand (koło Valenciennes, departament Nord). Około 1069 r. powierzono mu zakładanie opactwa benedyktyńskiego w niedalekim Hasnon. Tam także piastował potem opacką godność. Zmarł 9 listopada 1084 r. Benedyktyni wspominali go nie w die natali, ale 18 maja. Źródła i literatura z Bibl. Ss. 11 (1968), 303.

ŚWIĘCI NA 17 MAJA:

S. Stefania OSB pt, 17 maja 2019 08:59


- Błogosławiony Rasso (Ratho) z Grafrath (ok. 900 - 953)

Urodził się ok. 900 roku, prawdopodobnie w Bawarii (Niemczech). Pochodził ze starego bawarskiego rodu Diessen-Andechs. Początkowo walczył z powodzeniem z najeżdżającymi Bawarie Węgrami. Później opromieniony sławą wódz Rasso wyruszył na pielgrzymki do Ziemi Świętej i do Rzymu. Przywiózł stamtąd cenne relikwie męczenników, dla których u stóp swego zamku wzniósł niewielki klasztor benedyktyński w Werde, do którego tez sam wstąpił. Przywiezione przez hrabiego relikwie dały początek słynnemu „Skarbowi relikwii z Andechsu, przechowywanemu dziś w klasztorze Andechs Am Ammersee (niedaleko Grafrath). Bogobojny fundator zmarł 19 czerwca 953 roku. W Grafrath istnieje kaplica, w której przechowywano jego własne szczątki; bogato przystrojone, leżą w dużej szklanej trumnie nad ołtarzem głównym kościoła noszącego jego imię. Rasso był olbrzymiego wzrostu, mierzył ok. 2,5 m. . Odnowiono ją w 1695 roku. Po dziś dzień jest ona celem pielgrzymek. Ratbod uchodzi za orędownika cierpiących na skutek kamieni żółciowych lub złamania.

ŚWIĘCI NA 16 MAJA:

S. Stefania OSB cz, 16 maja 2019 08:29


- Święty Adam z Santa Sabina (+1210)

Urodził się w Fermo, we Włoszech. Mieszkał w jaskinii w Mount Vissiano. Przyciągnąl wielu zwolenników i i zachęcał do dołączenia do Zakonu Benedyktyńskiego. Wstąpił do opactwa benedyktyńskiego Santa Sabina. W klasztorze utrzymał swoje życie modlitewne i surowość własnej dyscypliny. Jego przykład życia doprowadził do wyboru na opata.

==
-Święty Annobert z Séez (+869)

Mnich w benedyktyńskim klasztorze w Almeneches. W 865 roku został biskupem w Séez (obecnie Sees) we Francji.

patrz poniżej

ŚWIĘCI NA 15 MAJA:

S. Stefania OSB śr, 15 maja 2019 08:51


-Święty Britwin z Beverly (+733)

Opat w benedyktyńskim klasztorze w Beverly. Był przyjacielem św. Jana z Beverly. Bratwin był krzewicielem monastycyzmu i kultury w Anglii.

ŚWIĘCI NA 14 MAJA:

S. Stefania OSB wt, 14 maja 2019 08:42


-Święty Erembert z Tuluzy (+ok. 671)

Urodził się na początku VI wieku w Saint-Germain-en-Laye. Do zakonu wstąpił do benedyktyńskiego opactwa w Fontenelle. Było przedmiotem dyskusji, czy i gdzie został potem biskupem. Przypuszczali niektórzy, że był nim tylko na użytek opactwa, albo że był jednym z tych episcopi vagantes, którzy wybierali się na ewangelizowanie odległych krain. Bardziej do przekonania przemawia hipoteza E. Delaruelle'a, który sądzi, że mianowany z inicjatywy Chlotara III i Batyldy dla Tuluzy, Erembert napotkał tam opozycję i wrócił do Neustrii. Podjął wtedy na powrót życie zakonne, ale już do Fontenelle nie wrócił. Osiadł w Viliolicors (Saint-Germain-en-Laye). Tam umarł około 671 roku. Wspominano go 14 maja lub 30 kwietnia (translacja).

ŚWIĘCI NA 13 MAJA:

S. Stefania OSB pon, 13 maja 2019 08:32


- Błogosławiona Julianna z Norwich (+1423)
=
-Święta Merewenna (+970)

Nazywana była również Merwenna i Merwinna. Była ksienią w opactwie w Romsey, w Hampshire, w Anglii. Król Anglii św. Edgar Spokojny odbudował opactwo Merewenny.

patrz poniżej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »
 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę